با فيلم هاي امروز نمي‌توان زندگي کرد

برنده سيمرغ بلورين بهترين موسيقي متن جشنواره فيلم فجر، گفت: سينماي دهه 60 هم به لحاظ مضمون و هم ذهنيت آدمهايش سينماي متفاوت و بزرگي بود، سينمايي که آدمهايش عاشق بودند؛ چرا امروز فيلمي ساخته نميشود که بتوان با آن زندگي کرد؟

مجيد انتظامي در گفتوگو با ايرنا و در پاسخ به اين پرسش که چرا سالهاست ديگر موسيقي متن سينمايي توليد نميکند، گفت: در اين سالها چند موسيقي متن براي ساخت به من پيشنهاد شد؛ آمدند و صحبت کردند اما سن من ديگر سني نيست که بخوام رج بزنم به همين دليل بايد آن کار، کاري باشد که خوشم بياييد که متاسفانه فيلم هايي که به من مراجعه کردند برايم جذاب نبودند.

سازنده موسيقي متن بوي پيراهن يوسف (ابراهيم حاتميکيا: 1374) در توضيح اين موضوع که چه فيلمي از نظر وي ارزش ساخت موسيقي دارد، بيان کرد: فيلمي که حرفي براي گفتن داشته باشد و حرفي نو را بزند اما فيلمهايي که سراغم آمدند حرف تازه اي براي گفتن نداشتند و موسيقي هم اگرمي گذاشتيم ناچار بوديم که از موسيقي هاي گذشته رج بزنيم.

وي افزود: دلم ميخواهد اگر قرار است موسيقي بسازم براي کاري تکان دهنده و نو باشد؛ کاري که انديشه اي نو را در خود دارد؛ فيلمي که اتفاقي تازه بيآفريند اما اين اتفاق تاکنون نيفتاده است.  برنده سيمرغ بلورين بهترين موسيقي متن فيلم براي آژانس شيشهاي (ابراهيم حاتميکيا 1376) اظهار داشت: من دلي حرف مي زنم به همين دليل به شما مي گويم که تا کنون و در اين مدت کاري نديده ام که بشود روي آن تمرکز کرد.

انتظامي يادآور شد: دلم نمي خواهد در اين سن بنشينم و کارهاي گذشته را تکرار کنم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه