نگران رأی مجلس به وزیر پیشنهادی هستیم

آقای زاهدی وفا تا زمانی که رأی نگرفته است، اگر میخواهد سرپرست باشد باید با اجازه رهبری باشد.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر این چنین نباشد باتوجه به ماده قانونی، هیچ چیزی را نمیتواند امضا کند و این کار خلاف است. جبار کوچکی نژاد درباره معرفی محمدمهدی زاهدی وفا از سوی دولت به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تاکنون برنامه کاری ایشان را ملاحظه نکردهایم و روزمه وی را ندیدهایم. البته هفته آینده مجلس بازگشایی و وزیر پیشنهادی برنامه کاریشان را به نمایندگان میدهند و توضیحاتشان را در کمیسیونهای تخصصی گوش میکنیم.  این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تا این لحظه مجلس به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقبالی نشان نداده است آن هم به دلیل حاشیههای که ایجاد شد و هم اینکه آقای زاهدیوفا در چندماهی که سرپرست این وزارتخانه بودند ارتباطشان با نمایندگان مجلس قطع بود و ارتباط چندانی نداشت و کار خاصی نتوانست در وزارتخانه انجام دهد و یا اقدام خاصی و برنامهای ارائه دهد.  وی تاکید کرد: کسی که در معرض معرفی برای امر وزارت در یک وزارتخانه است، تعاملگیری میکند و برنامه ارائه میدهد به هر حال یک طرحی را ارائه میدهد اما چنین چیزی از ایشان ندیدیم.  نماینده مردم رشت یادآور شد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه بزرگ است که امروز این وزارتخانه آسیب دیده و نیاز یک وزیر بسیار مقتدر، با تجربه و صاحب نفوذ چه در دولت و چه در مجلس برای دفاع از کسانی که با این وزارتخانه در ارتباط هستند، دارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه