وام‌ محرمانه پکن به کشورهای ضعیف

چین در سالهای اخیر تحت عنوان «وامهای اضطراری» به کشورهای در خطر کمک کرده است؛ وامهایی که اطلاعاتی از جرئیات آنها در دسترس نیست، اما از رویگردانی پکن از وامهای زیرساخت درازمدت به سمت وامهای کوتاهمدتتر و اضطراری خبر میدهد.
  این اقدام یک گام پیشبینینشده از برنامه ۹۰۰ میلیارد دلاری کمربند و جاده چین است که از سال ۲۰۱۳ آغاز شده است.
به گفته موسسه تحقیقاتی «اِید دِیتا» که بر فعالیتهای مالی بینالمللی چین تمرکز دارد، پکن از سال ۲۰۱۷ مجموعا ۳۲.۸ میلیارد دلار وام اضطراری به سریلانکا، پاکستان و آرژانتین داده است.
چین همچنین به کشورهای اروپای شرقی اوکراین و بلاروس، ونزوئلا و اکوادور در آمریکای جنوبی، کنیا و آنگولا در آفریقا و لائوس، مصر و مغولستان پیشنهاد وام داده است. به گفته محققان بانک جهانی، روابط چین با کشورهای خارجی در حوزه وام و اعتبارات غیرشفاف است و اطلاعات چندانی از آنها در دسترس نیست. این محققان نوشتند: وامدهندگان چینی از وامگیرندگان میخواهند که جزئیات تفکیکشده این تبادلات مالی محرمانه بماند.
اما محققان دریافتند که حدود ۶۰ درصد از وامهای چین به کشورهایی با درآمد پایین اختصاص مییابد که با خطر ورشکستگی مواجه هستند. چرخش پکن به سوی وامهای نجاتبخش کوتاهمدت نقش این کشور به عنوان آخرین دستاویز اضطراری مالی را پررنگتر میکند. این باعث میشود پکن در قامت رقیبی برای صندوق بینالمللی پول ظاهر شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه