آغاز هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل

هفتاد و هفتمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل با حضور نمایندگان کشورهای عضو روز سهشنبه آغاز به کار کرد.
 این جلسه از روز گذشته تا ۲۷ سپتامبر ادامه دارد و نخستین گردهم آیی حضوری کشورهای عضو از زمان آغاز پاندمی کروناست.
بسیاری از کارشناسان و رهبران سیاسی از سراسر جهان برای شرکت در این رویداد به نیویورک میآیند.
رویدادهای مهم در این نشست شامل اجلاس تغییر در آموزش در تاریخ ۱۹ سپتامبر، مجمع عمومی از ۲۰ تا ۲۶ سپتامبر، بزرگداشت سیامین سالگرد تصویب اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت ها و نشست عمومی سطح عالی برای بزرگداشت روز جهانی حذف کامل تسلیحات هستهای در ۲۶ سپتامبر است.
اگرچه این نشست روز گذشته آغاز شده اما توجه ویژه و تمرکز آن در هفته دوم برگزاری یعنی ۲۰ سپتامبر است که جلسات مجمع عمومی برگزار می شوند و این زمانیست که مقام های دولتی از سراسر دنیا سخنرانی میکنند.
انتظار میرود که درگیری اوکراین و تنشها بین آمریکا و روسیه در محوریت جلسه امسال مجمع عمومی سازمان ملل باشد. از سوی دیگر یمن، برجام، تایوان و تنش های ایجاد شده در قسمت هایی از آسیا و آفریقا موضوع بحث سیاستمداران در این عرصه قرار می گیرد. احلاسیه ای که امسال تحت تاثیر سفر برخی سیاسیون به آمریکا قرار می گیرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه