چه کسی لیست تیم ملی را به کی‌روش داد؟

کارلوس کیروش در حالی که هنوز به ایران نیامده اما لیست بازیکنان دعوت شده به تیم ملی را اعلام کرده است. هنوز مشخص نیست کدام روزنامهنگار برای اولین بار نوشت: «اعلام لیست ملی به سلیقه سرمربی ارتباط دارد و هر لیستی منتقدینی دارد.» اما میشود با صراحت اعلام کرد که این گزاره یکی از مورد وفاقترین جملات ژورنالیستی در بین اهالی فوتبال ایران است. بعید است کسی بتواند ادعا کند که میتواند لیستی از بهترینهای فوتبال ایران برای تیم ملی تهیه کند که هیچ کس از آن بیرون نماند و همه روی تک تک اسامی آن توافق داشته باشند. با این همه لیست جدید تیم ملی، بویژه بعد از آن انتقادات شاید بیش از حد مغرضانه از اسکوچیچ بابت نفرات دعوت شده نشان داد که آش آنچنان که منتقدین مرد کروات میگفتند هم شور نبوده است. شاید به همین خاطر بود که تیتر بیشتر روزنامههای روز یکشنبه چاپ تهران به همین مورد اختصاص داشت و آنها یکصدا از این گفتند که لیست کیروش بسیار شبیه به لیست اسکوچیچ بوده. یکی از مهمترین ویژگیهای کیروش در بین طرفدارانش این است که او بازیکنها را بر اساس شایستگیشان انتخاب میکند. با این همه هیچ وقت نبوده که لیستهای مدنظر کیروش منتقد نداشته باشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه