کشتی فرنگی ایران سکوی جهانی را از دست داد

نفرات برتر ۴ وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان در حالی مشخص شدند که ایران نایب قهرمان دوره قبل با توجه به کسب نتایج ضعیف و دور از انتظار، شانس ایستادن بر روی سکوی اول تا سوم رقابتهای جهانی را از دست داد.در پایان رقابتهای ۴ وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۲ در بلگراد صربستان، نفرات برتر اوزان ۶۳، ۶۷، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم مشخص شدند که با توجه به نتایج بدست آمده ایران شانسی برای ایستادن بر سکوی اول تا سومی ندارد و رقابت برای کسب عنوان قهرمانی تیمی میان ترکیه و آذربایجان خواهد بود. در پایان رقابتهای ۴ وزن دوم، محمدرضا گرایی در وزن ۶۷ کیلوگرم به مدال نقره رسید و محمدهادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز مدال برنز را از آن خود کرد، علیرضا نجاتی در ۶۳ و پژمان پشتام در وزن ۸۲ کیلوگرم نیز از رسیدن به مدال بازماندند. در پایان مسابقات ۸ وزن فرنگی تیم صربستان با ۱۱۰ امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد، آذربایجان با ۱۰۰ امتیاز دوم است و تیم های ترکیه با ۹۲ امتیاز، گرجستان با ۶۶ امتیاز و ایران با ۶۱ امتیاز در جایگاه های سوم تا پنجم قرار دارند. آذربایجان در دو وزن باقیمانده با داشتن دو کشتیگیر در گروه بازندهها، شانس رسیدن به ۲ مدال برنز و کسب عنوان قهرمانی جهان را دارد و ترکیه نیز با یک فینالیست دیگر مدعی کسب عنوان قهرمانی جهان است. ایران نایب قهرمان دوره قبل جهان نیز با داشتن یک فینالیست، شانسی برای ایستادن بر روی سکوی اول تا سوم این رقابتها را ندارد. این در حالیست که با توجه به غیبت روسیه به عنوان قهرمان دوره قبل جهان در این رقابتها، ایران پیش از این رقابتها بخت اصلی کسب عنوان قهرمانی جهان در صربستان بود. نکته جالب توجه در رقابتهای امسال، درخشش فوقالعاده کشتیگیران صربستان است که در پایان رقابتهای ۸ وزن با نمایشی خیره کننده موفق به کسب ۴ مدال طلا شدهاند اما کشتی فرنگی ایران همچنان در حسرت مدال طلا باقی مانده و تنها امید ایران برای کسب مدال طلا، امین میرزازاده در سنگین وزن است که به عنوان آخرین نماینده ایران امشب(سهشنبه) برابر رضا کایالپ عنوان دار جهان و المپیک از ترکیه به روی تشک میرود. کسب این نتایج در حالیست که صربستان تنها با ۶ کشتیگیر در ۱۰ وزن عازم این رقابتها شده است و این کشور در اوزان ۵۵، ۶۰، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی نماینده ای ندارد اما در ۶ وزن باقیمانده با نمایشی درخشان با کسب ۴ مدال طلا، مدعی ایستادن بر سکوی سوم قهرمانی جهان است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه