رونمایی از 20 سردیس مشاهیر و مفاخیر ایرانی

آرمان امروز: سازمان زیباسازی شهر تهران از 20 سردیس مشاهیر و مفاخر ایرانی که در سومین سمپوزیوم مجسمهسازی مفاخر ایران ساخته شده بودند، در محل کتابخانه ملی رونمایی کرد.

این سازمان در راستای ارتقاء سطح کیفی و بصری فضاهای عمومی شهر و به منظور معرفی هرچه بیشتر مفاخر و مشاهیر ملی کشورمان با برگزاری سه دوره سمپوزیوم مجسمهسازی، سردیس تعدادی از هنرمندان، شاعران و مشاهیر و مفاخر معاصر را ساخته و در سطح شهر به ویژه در محلهای فرهنگی نصب کرده است.

 این 20 سردیس متعلق به؛ دکتر احسان اشراقی (استاد تاریخ)، دکتر علی شریعتمداری (استاد تعلیم و تربیت و برنامهریزی درسی)، دکتر مرتضی سهرابی (استاد مهندسی شیمی)، دکتر داریوش صفوت (استاد موسیقی اصیل ایرانی)، دکتر ابوالقاسم گرجی (استاد فقه و حقوق)، دکتر بابا مخیر (دامپزشک نمونه جهان در سال ۱۹۹۷)، دکتر سیدحسین میرشمسی (پدر واکسن سازی ایران)، دکتر کریم جوانشیر (استاد کشاورزی و منابع طبیعی)، دکتر رضا نقشینه (استاد آسیبشناسی دامپزشکی)، دکتر تقی ابتکار (استاد مهندسی مکانیک)، دکتر سیدمحمد بلورچیان (استاد شیمی و داروسازی)، دکتر مهدی بهادرینژاد (استاد مهندسی مکانیک)، دکتر یوسف ثبوتی (استاد فیزیک و اختر فیزیک) و ... است که در کتابخانه ملی پس از جانمایی و نصب رونمایی شدهاند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه