سیدهادی خامنه‌ای:

وضعیتی اسف‌بار برای مردم ایجاد شده است

حجتالاسلام والمسلمين سيدهادي خامنهاي، دبيرکل مجمع نيروهاي خط امام با انتقاد از کساني که تنها راه حل مشکلات را حضور دائم در دولت و مجلس ميدانند، گفت: در مقاطعي، برخي گروههاي سياسي، همت خود را صرف اين کردند که افرادي را به هر قيمت که شده وارد مجلس يا دولت کنند و نام آن را هم پيروزي بگذارند، درحالي که تجربه نشان داد که همان افراد يا به دنبال منافع شخصي خود رفتند يا توان و راهبردي براي تأثيرگذاري و اصلاح امور نداشتند؛ جريان اصلاحات بدون حضور در چرخه قدرت هم ميتواند در اصلاح فرآيندها موثر باشد.

حجتالاسلام والمسلمين سيدهادي خامنهاي، دبيرکل مجمع نيروهاي خط امام، در آغاز جلسه شوراي مرکزي اين تشکل اصلاح طلب با اشاره به اين موضوع افزود: صرفنظر از اينکه چه کساني مشغول مذاکره هستند و تا چه اندازه در اين کار توانايي دارند، بايد اجازه داد کارشناسان و افراد مطلع به تحليل و بررسي و نقد مذاکرات بپردازند. اگر اين کار در گذشته براي جريان مخالف برجام مجاز بود، بايد امروز هم اين اجازه را به ديگران داد که بتوانند نظر خود را بيان کنند.

وي با اشاره به مشکلات اقتصادي مردم گفت: تورم و گراني افسار گسيخته، در کنار رانت و تبعيض و اختلاس و افزايش روزمره هزينه مسکن و بيکاري، وضعيتي اسفبار براي مردم ايجاد کرده است که با هيچ منطقي قابل توجيه نيست.

 کساني که ديگران را به ناکارآمدي و ناتواني متهم ميکردند، و تحريمها را در اداره امور بي تأثير ميدانستند، امروز بايد پاسخ بدهند که با يکدستي در همة بخشها، چرا حداقل از عهده کنترل بحران بر نميآيند؟

اين روحاني اصلاح طلب افزود: اگر کسي بخواهد به فهرستي از مشکلات اشاره کند، دامنه آن بسيار وسيع است، از مشکلات اقتصادي تا نارضايتي معلمان و اساتيد دانشگاه و مهاجرت نخبگان و معضلات اجتماعي و اخلاقي و افزايش خودکشي و عدم امنيت اجتماعي که نمونه اخير آن در شهر مريوان اتفاق افتاد، يا زورگيري در شهرهاي بزرگ و کوچک، تا بحران آب و حرکت ريزگردها و دهها مشکل ديگر معلول مديريت غلط و فقدان برنامههاي راهبردي است.

بيرکل مجمع نيروهاي خط امام ادامه داد: ما تمايل نداريم که دائم به مشکلات اشاره کنيم؛ لکن لازمه حل مشکلات، شناخت درست آنها و سپس ارائه راهحلهاي کارشناسانه با استفاده از همه ظرفيتهاي موجود در کشور بدون تنگنظريهاي سياسي و جناحي است. متأسفانه عدهاي با معيارهاي دوگانه و جناحي در مواجهه با مشکلات، به تشديد آنها کمک ميکنند. از نظر اين افراد حقيقت تابع موقعيت دوستان و همراهان سياسي خودشان است، بستگي به اين دارد که چه کسي در قدرت باشد. مثلاً امر به معروف و نهي از منکر در اداوار ديگر متوجه دولت است و امروز متوجه حجاب بانوان و ميبينيد که بنام دين چه برخوردهاي زنندهاي را نسبت به زنان و دختران انجام ميدهند و حال آنکه امر به معروف و نهي از منکر در سنت ائمه(ع) و حتي در دوران خلفاي راشدين، عمدتاً متوجه اصحاب قدرت بود. چيزي که امام حسين(ع) به خاطر آن جان پاک خود را تقديم نمود. پس اگر کساني دم از اين ارزش بزرگ ميزنند، بايد اجازه نقد را به رسانهها بدهند و در مقابل آنها پاسخگو باشند، نه اينکه ببينيم صدا وسيما در گذشته دائم بر انعکاس مشکلات تمرکز ميکرد و امروز انگار نه انگار که در کشور انبوهي از مشکلات هست. گويا نوعي خودسانسوري بر رسانه ملي و ديگر رسانهها حاکم است. همين روزهاي اخير در ماجراي پيادهروي اربعين، شاهد بيتدبيري و سوءمديريت شديد و زحمت و آزار مردم در مبادي ورودي و خروجي کشور بوديم که در رسانههاي رسمي چندان انعکاسي نداشت و کسي هم از مردم عذرخواهي نکرد.

وي با شاره به نقش احزاب گفت: روشن است که با توجه به حضور افراد صاحب نظر و با تجربه در همه تشکلها، بايد تعامل و گفتگو ميان احزاب را تقويت کرد و کوشش نمود مباحث از عمق کارشناسي بيشتري برخوردار شود تا جامعه بتواند مسير اصلاح را خودش در پيش بگيرد و البته مسئولان هم از آن بهرهمند شوند.

حجتالاسلام والمسلمين سيدهادي خامنهاي با انتقاد از کساني که تنها راه حل مشکلات را حضور دائم در دولت و مجلس ميدانند، گفت: در مقاطعي، برخي گروههاي سياسي، همت خود را صرف اين کردند که افرادي را به هر قيمت که شده وارد مجلس يا دولت کنند و نام آن را هم پيروزي بگذارند، درحالي که تجربه نشان داد که همان افراد يا به دنبال منافع شخصي خود رفتند يا توان و راهبردي براي تأثيرگذاري و اصلاح امور نداشتند؛ جريان اصلاحات بدون حضور در چرخه قدرت هم ميتواند در اصلاح فرآيندها موثر باشد. نهادينهسازي و گسترش انديشههاي اصلاحطلبي در جامعه هميشه از طريق کسب کرسيهاي قدرت نيست.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه