کالبدشکافی مهسا امینی انجام شد؟


 مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با اعلام اینکه کمیسیون ویژه ای علت فوت مهسا امینی را بررسی کرده است، گفت: نتیجه بررسی ها و علت فوت به مقام قضائی ارسال می شود. مهدی فروزش بیان کرد: کمیسیون ویژه تخصصی بررسی علت فوت مهسا امینی در اولین فرصت بعد از دستور ویژه دادستان محترم تهران تشکیل و اقدامات اولیه در جهت معاینه او در زمان فوت و قبل از آن انجام شد همچنین معیارها و شاخص‌هایی که باید در معاینه ظاهری نامبرده در زمان حیات انجام می‌شد؛ صورت گرفت و بررسی‌های تکمیلی انجام شد. با اطلاع از فوت نامبرده، اداره کل پزشکی قانونی تهران، در پی دستور مقام محترم قضائی با تشکیل تیم مجربی متشکل از کادر متخصصان و پزشکان و با انتقال پیکر فوت شده به سالن تشریح مرکز تشخیص آزمایشگاهی استان تهران اقدام به معاینه ظاهری و کالبدشکافی کردند. فروزش گفت: با اعمال دقت مضاعف در معاینه و بررسی تمام معیارها و شاخص‌های تعیین علت فوت، نمونه‌های لازم از بافت‌های بدن برداشته شد و نسبت به ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های تخصصی اقدام کردیم. بنابراین به محض وصول نتایج با در نظر گرفتن نتیجه معاینه و کالبد شکافی، سوابق پزشکی نامبرده و اخذ نظریه تخصصی رشته‌های مورد نظر؛ علت فوت متعاقباً به مقام محترم قضائی ارسال خواهد شد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه