داریوش مهرجویی : از مرگ دلخراش مهسا خشمگینم


خبر مرگ دلخراش مهسا را وقتي شنيدم بسيار متاثر و خشمگين شدم..از اين همه بي رحمي و شقاوت در برخورد با دختران و پسران سرزمينم... جواناني که در مقابل خشونت هيچ نوع امنيت و دفاعي ندارند و سرگردان و آشفته و نااميد به آينده نگاه مي‌کنند... .
اين همه شقاوت در سرزميني که نياکانش نمودار محبت و رأفت بودند باورنکردني‌ست... به خانواده‌ي مهسا اميني و تمام هموطنانم تسليت مي گويم و هم درد شما هستم در اين سوگ و مصيبت و جنايت هولناک.»

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه