ایران یک گام دیگر به چین و روسیه نزدیک شد

شبکه سيانان در گزارشي با بررسي تاثيرات پيوستن ايران به سازمان همکاري شانگهاي تاکيد کرد که اين اتفاق موجب نزديکتر شدن هرچه بيشتر ايران به چين و روسيه ميشود.

شبکه خبري سيانان در گزارش خود با اشاره به عضويت ايران در سازمان شانگهاي همزمان با مذاکرات هستهاياش با قدرتهاي جهاني براي احياي برجام آورده است: ايران قرار است روابط خود با شرق را رسمي کند و يک قدم به پيوستن به محور چين و روسيه نزديکتر شود.  سيانان در ادامه به امضاي يادداشت تفاهم تعهدات جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو اصلي سازمان همکاري شانگهاي پرداخته و آورده است: اين، يک نقطه عطف براي ايران است که پس از پانزده سال توانست عضويت دائم در اين سازمان آسيايي را که چين و روسيه از اعضاي اصلي آن به شمار ميآيند به دست آورد.

ابراهيم رئيسي، رئيس جمهور ايران روز جمعه با تاکيد بر اينکه “توسعه سازمان آسيايي شانگهاي ميتواند به مقابله با يکجانبهگرايي واشنگتن کمک کند” گفت که خنثي کردن تحريمهاي ستمگرانه آمريکا نيازمند راهحلهاي جديد است. اين شبکه آمريکايي افزود: پيوستن به سازمان همکاري شانگهاي که در تهران به عنوان “ورود موفقيتآميز به مرحله جديدي از همکاري اقتصادي” مورد استقبال قرار گرفته است در حالي صورت ميگيرد که مذاکرات بر سر احياي توافق هستهاي 2015 تاکنون به نتيجه نرسيده و جنگ روسيه عليه اوکراين جهان را در حالت دو قطبي خاصي قرار داده که از زمان جنگ سرد بيسابقه است.

سازمان همکاري شانگهاي که در سال 2001 تاسيس شد تقريباً يک- سوم اقتصاد جهان را در اختيار دارد. اين بلوک شامل کشورهاي شوروي سابق، يعني قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان، ازبکستان ، هند وپاکستان به عنوان اعضاي جديد است. ايران نيز از سال 2005 عضو ناظر بوده است.

تريتا پارسي، قائم مقام موسسه کوئينسي در اين باره به سيانان گفت: ايران توانسته است شکست انزواي خود را آغاز کند. اکنون با چند قطبي شدن جهان، غرب در حال از دست دادن يک کارت کليدي خود است که مدتها از آن براي اعمال فشار بر ايران استفاده ميکرد؛ يعني نقش ايالات متحده به عنوان دروازهبان ورود به اقتصاد جهاني.

 سيانان ادامه داد: برخي همسويي فزاينده ايران با روسيه و چين را به شکست آمريکا در استفاده مؤثر از نفوذ خود نسبت ميدهند. اکثر کشورهاي شوراي امنيت سازمان ملل در سال 2020 با استفاده از تحريمها به عنوان يک استراتژي براي برخورد با ايران مخالفت کردند، چراکه به گفته تريتا پارسي، بسياري از اين کشورها ميترسيدند که اين کار تنها موجب سوق دادن بيشتر ايران به سمت روسيه و چين شود.

بنابر گزارش اين شبکه خبري، خروج دونالد ترامپ رئيس جمهور پيشين آمريکا از برجام در سال 2018 و اعمال کارزار “فشار حداکثري” سبب شد تا ايران به دنبال اتحادهاي جديد باشد. اين کشور در ماه ژوئن نيز درخواست عضويت در گروه بريکس را مطرح کرد که شامل اقتصادهاي قدرتمندي همچون چين، برزيل، هند، روسيه و آفريقاي جنوبي است.

سيانان در پايان روابط ايران و روسيه را داراي پيچيدگيهاي به دليل سوابق تاريخي و منفعت هر دو کشور در بازارهاي جهاني نفت توصيف کرد و گزارش داد که با اين حال، تلاش غرب براي منزوي کردن ايران، اين کشور را به سمت قدرتهاي شرق سوق داده است که ميتواند به اقتصاد آسيب ديده ايران کمک کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه