رابطه با ایران بر اساس همجواری باشد

«رابطه با ایران باید بر اساس قاعده حسن همجواری و عدم دخالت در امور سایر کشورها باشد» که بهنظر میرسد، این اظهارات با کمک هزینه اقتصادی آمریکا به اردن ارتباط دارد.

وزیر خارجه اردن در ادامه گفتوگو با اسکای نیوز عربی در اظهاراتی  تاکید کرد که رابطه با ایران باید بر اساس قاعده حسن همجواری و عدم دخالت در امور سایر دولتها برقرار شود.

وی  در حالی این سخنان را عنوان کرد که قرار است آمریکا کمک هزینهای معادل ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلاری به اردن ارائه دهد.

وزیر خارجه اردن با اعلام این خبر گفت که آمریکا قرار است به مدت ۷ سال، سالانه کمک هزینهای به مبلغ یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون به اردن ارائه دهد.

وی با اشاره به این کمک هزینه، گفت که اردن قرار است بخشی از آن را صرف محافظت از مرزهای اردن، حل مشکلات پناهجویان در این کشور، تامین آب و حمایت از اقتصاد اردن کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه