بررسی‌«آرمان‌امروز»‌نشان‌می‌دهد

فرار خودرو سازان چینی به بورس کالا

آرمان امروز: معاون صنايع حمل و نقل وزير صنعت، معدن و تجارت اخيرا از گران فروشي 300 تا 600 ميليون توماني خودروهاي مونتاژي چيني آن هم در نبود خودروهاي با کيفيت وارداتي خبر داده است . در واقع اگرچه اين اظهارت منوچهر منطقي بيشتر در راستاي الزام واردات خودرو صورت گرفته است اما آنچه مسلم است در فقدان حضور برندهاي معتبر خارجي که از سال 97 و با هدف کنترل ارزي رقم خورد به شکل گيري بازاري انحصاري منجر شد که در ان اکثر واردکنندگان با واردات قطعات منفصله و مونتاژ آن در داخل کشور علاه بر استفاده از مزاياي توليد نسبت به فروش محصولات خود گاها تا 2 برابر قيمت واقعي به بازار تشنه اقدام کردند . موضوعي که حال با تمرکز سازمان حمايت بر رفتار اين گروه به نظر مي رسد سعي دارند تا از کانال بورس کالا براي تداوم گران فروشي بهره گيري کنند.

بر اساس اين گزارش منوچهر منطقي در حالي از گران فروشي 300 تا 600 ميليون توماني مونتاژ کاران چيني خبر داده که به گفته اين معاون وزير اخيراً سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان به وضعيت قيمت خودروهاي مونتاژي ورود کرده تا آنها را تعيين تکليف کند. اگرچه که معاون صنايع حمل و نقل وزارت صمت مشخص نکرده سازمان حمايت م با چه سياستي و به چه شيوهاي قرار است  وضعيت خودروهاي مونتاژي را تعيين تکليف کند . اما به نظر مي رسد اين گروه از خودروسازان که به نوعي تعيين کننده اصلي سياست هاي خودرويي کشور نيز محسب مي شوند و اکثرا در ترکيب هيا مديره دو شرکت بزرگ خودروسازي نيز حضور دارند با آگاهي از برنامه سازمان حمايت براي فرار از چالشهاي قيمت گذاري و دخلات هاي دستوري دولت مسير بورس کالا را در پيش گرفته اند تا علاوه بر فروش محصولات با نرخ هاي نزديک بازار از زير هرگونه اتهام گران فروشي با استناد بر شفافيت بورس بهره گيري کنند 

نکته قابل توجه آنکه، برخي از فعالان اين حوزه بالا بودن نرخ دلار را عامل گرانفروشي خودروهاي مونتاژي اعلام ميکنند، در حالي که نرخ دلار در بازار آزاد حوالي 30 هزار تومان و در سامانه نيما در حدود 27 هزار تومان است اما به نظر ميرسد شرکتهاي ايراني توليدکننده خودروهاي مونتاژي نرخ دلار را 60 تا 70 هزار تومان در نظر گرفتهاند.

2 تا 4 برابر گرانتر از نرخ جهاني

سعيد موتمني رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودروي تهران مي گويد: به دليل ممنوعيت واردات خودرو، خودروهاي مونتاژ شده چيني جاي خود را در بازار خودروي ايران باز کردهاند.

وي افزود: به دليل عدم نظارت کافي در اين حوزه، شاهد هستيم که اين خودروها 2 تا 4 برابر بالاتر از قيمت جهاني و آن هم به صورت 4 تا 5 ماهه به فروش ميرسند؛ به عنوان مثال اگرچه قيمت خودرو شايد 15 هزار دلار باشد اما 30 هزار دلار فروخته ميشود و متأسفانه کسي هم اعتراضي نميکند.

موتمني گفت: اين وضعيت فروش در حاليست که شرکتهاي ايراني قطعات منفصله را به صورت اعتباري و در تيراژ بالا خريداري ميکنند، اما به جاي اينکه نرخ دلار را حتي همان 30 هزار تومان در نظر بگيرند، 60 تا 70 هزار تومان در نظر ميگيرند و خودروهاي مونتاژ شده را با قيمتي بسيار فراتر از قيمت خودرو در مبدا ميفروشند.

رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودروي تهران تاکيد کرد: علاوه بر اينکه بايد دستگاههاي نظارتي و البته وزارت صمت به اين موضوع ورود کنند، لازم است تمهيدات واردات خودرو به کشور نيز هر چه سريعتر انجام شود تا اين انحصاري به وجود آمده از بين برود.

وي گفت: بازار خودروي ايران در حال حاضر در انحصار خودروهاي داخلي و مونتاژي است و به دليل عرضه محدود، اين خودروها با قيمتهاي دلبخواهي به فروش ميرسند.

موتمني تاکيد کرد: از سويي ديگر اعلام شده که سقف واردات خودرو 20 هزار يورو است، با اين حال تعرفه مشخصي براي واردات تعيين نکردهاند، بنابراين مشخص نيست خودروهاي وارداتي با چه قيمتي فروخته خواهند شد و مشخص نيست که خودروهاي وارداتي نيز به سرنوشت خودروهاي مونتاژي گرفتار ميشوند يا خير.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه