ایران نهمین کشور تورم زده جهان

آرمان امروز: بررسي جديدترين آمار مربوط به نرخ تورم سالانه کشورها نشان مي دهددر حالي زيمابوه با تورم 285 درصدي نخستين کشور با بيشترين تورم معرفي شده و بعد از ان لبنان و سوريه قرار دارند که در اين ليست ايران با کسب عنوان نهمين کشور داراي بيشترين تورم جا خوش کرده است

بر اساس اين گزارش،  تورم سالانه قيمت مصرف کننده در زيمبابوه از 256.9 درصد در ماه قبل به 285 درصد در آگوست 2022 افزايش يافت. اين بالاترين ميزان از فوريه سال 2021 بود. تورم زيمبابوه در پايان سال گذشته ميلادي،60.7 درصد بود. خشکسالي يکي از عواملي موثر از افزايش تورم اين کشور بود. حتي پس از اينکه بانک مرکزي زيمبابوه در تلاش براي ثبات اقتصاد، سکه هاي طلا را به عنوان ارز قانوني راهاندازي کرد، ارزش پول اين کشور به سقوط ادامه داد.

نرخ تورم سالانه لبنان در جولاي 2022 از 210.08 درصد در ماه قبل به 168.45 درصد کاهش يافت. اين پايينترين نرخ تورم از سپتامبر سال گذشته بود، زيرا تورم براي اکثر اجزا در اين ماه کاهش يافت. به صورت ماهانه، قيمت مصرف کننده در ماه جولاي 7.42 درصد افزايش يافت که کمترين ميزان در سه ماه گذشته بود و نسبت به رشد 9.23 درصدي در ماه قبل کاهش يافته است. با اين حال تورم سالانه لبنان، رتبه دوم تورمهاي بالا در ميان کشورها را به خود اختصاص داده است.سوريه سومين صدرنشين تورمهاي بالا در جهان است. نرخ تورم سالانه اين کشور بر اساس آخرين آمارها، 139 درصد اعلام شده است.

سودان با نرخ تورم سالانه 125 درصدي مقام چهارم را به خود اختصاص داده است که البته از روندي کاهشي خبر ميدهد. نرخ تورم سودان در پايان سال گذشته، 318.2 درصد بود.

ونزوئلا که همواره با نرخهاي تورم عجيب و غريب خود در رتبه نخست اين آمار جاي داشت، حالا از تورم سالانه 114.1 درصدي در آگوست 2022 خبر ميدهد تا اين کشور ديگر از منظر تورم صدرنشين نباشد و در مقام پنجم جاي گيرد. نرخ تورم اين کشور در پايان سال گذشته 686.4 درصد و در سپتامبر 2021، 1946 درصد بود. اين کاهش تورم در حالي اتفاق افتاده که بر اساس اظهارات نيکولاس مادورو، رئيسجمهور ونزوئلا رشد اقتصادي اين کشور پس از 8سال مثبت شده است. کارشناسان معتقدند بهبود اخير رخ داده در اقتصاد اين کشور، عمدتا متاثر از تحولات صورتگرفته در سياست خارجي اين کشور و البته شرايطي است که به واسطه افزايش جهاني قيمت انرژي و تخفيفاتي که واشنگتن براي شرکتهاي آمريکايي فعال در صنعت نفت ونزوئلا در نظر گرفته، رقم خورده است.

نرخ تورم سالانه در ترکيه براي منظر ماه متوالي در آگوست 2022 افزايش يافت و به 80.2 درصد رسيد تا اين کشور را در رتبه ششم دنيا از لحاظ نرخهاي تورم بالا قرار دهد.

آرژانتين با نرخ تورم سالانه 78.5 درصدي، سريلانکا با نرخ 64.3 درصدي، ايران با نرخ تورم سالانه 52.2 درصدي و سورينام با نرخ تورم 49.2 درصدي رتبههاي هفتم تا دهم را به خود اختصاص دادهاند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه