نام پایتخت قزاقستان تغییر کرد

رئیس جمهوری قزاقستان با امضای حکمی به صورت رسمی نام پایتخت این کشور را از نورسلطان بار دیگر به آستانه تغییر داد.
بر اساس بیانیه ریاست جمهوری قزاقستان، قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهوری این کشور آسیای میانه قانون پیش بینی اصلاحات در برخی از مواد قانون اساسی را تصویب کرد. همچنین مدت زمان ریاست جمهوری از پنج سال به هفت سال افزایش یافت و به یک دوره محدود شده است.
نام پایتخت قزاقستان در مارس ۲۰۱۹ به افتخار رئیس جمهوری وقت نورسلطان نظربایف، به نورسلطان تغییر کرده بود.
پیش نویس این قانون روز جمعه در پارلمان قزاقستان مورد تایید قرار گفت و پس از امضا توسط ریاست جمهوری اجرایی شده است.
قزاقستان در ماه های اخیر شاهد تنش های جدی در عرصه سیاسی و اجتماعی بود که منجر به شورش برخی اقوام در این کشور شد. شورش هایی که به نظر می رسد جرقه آن بواسطه افزایش قیمت انرژی زده شد و با ورود نیروهای روسی به این کشور، خاتمه یافت.
قزاقستان کشوری با جمعیت اکثریت مسلمان است که منابع عظیم انرژی را در خود جای داده و تلاش می کند با بهره گیری از این ظرفیت ها از رکود اقتصادی عبور کند.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه