۳۱ هزار جانباز نیاز به کمک‌معیشتی دارند

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه ۴۰ هزار جانباز در فهرست انتظار کمکمعیشت قرار داشتند، گفت: با وجود اینکه منابع مالی لازم پیش بینی نشده بود ولی با مدیریت منابع، کمکمعیشت ۹ هزار جانباز فاقد شغل و درآمد برقرار شد. طاهر موهبتی افزود: لازم است دولت و مجلس در بودجههای سالیانه به بنیاد شهید و امور ایثارگران کمک کنند تا کمکمعیشت جانبازانی که در فهرست انتظار کمکمعیشت قرار دارند برقرار شود و در راستای دسترسی عادلانه جانبازان به خدمات، پیشنهاد میشود پرداخت این کمکمعیشت به دهکهای بالا حذف و به ازای آن دهکهای یک تا ۳ تحت پوشش قرار گیرند. ۹۵ درصد از بودجه در نظر گرفته شده برای این نهاد به عنوان حقوق، مزایا و کمکمعیشت به خانواده شهدا و ایثارگران پرداخت میشود. معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامهریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه ۴۰ هزار جانباز در فهرست انتظار کمکمعیشت قرار داشتند، گفت: باوجود اینکه منابع مالی لازم پیش بینی نشده بود ولی با مدیریت منابع، کمکمعیشت ۹ هزار جانباز فاقد شغل و درآمد برقرار شد و ۳۱ هزار جانباز در فهرست انتظار کمکمعیشت قرار دارند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه