الو آرمان

چرا  بایگانی

در دادسرای شهید محلاتی تهران از یک سال پیش پرونده ای داشتم و با این که رای به پرداخت دیه از سوی دادگاه برای ضارب تعیین شد و پرونده به اجرای احکام رفت، ۲۷ شهریور برای رسیدگی به موضوع به شعبه دو اجرای احکام مراجعه کردم؛ چرا با این که پرونده باز است، بایگانی شده است؟ مراجعه این جانب باعث شد که برگهای با عنوان تبصره سه را تکمیل کنم و به دادگاه تحویل دهم؛  آیا نباید تا این مدت، متشاکی را ملزم به پرداخت دیه می کردند؟

علی اکبر از تهران

 

مدارس و اقدام ارزشمند شهرداری منطقه 14

یکی از کارهای بسیار خوب و ارزشمند شهرداری ناحیه یک، منطقه چهارده تهران، توجه و رسیدگی به امور فضای سبز مدارس ناحیه است که قبل از بازگشایی مدارس انجام داده اند تا محیط تحصیلی دانش آموزان را با نشاط کنند. کارهای انجام شده به شرح زیر است: کندوکوب وهرس سبز دبیرستان دخترانه فرهنگ قیام،  کندوکوب و هرس سبز هنرستان آسیه و کاشت درختچه، کاشت درخت و کندوکوب و هرس سبز دبستان پسرانه استثنایی مکتب علی، کندوکوب ۱۰متر هرس سبز ۳ اصله، هرس و کندوکوب دبیرستان شهید صدوقی،  کندوکوب باغچه مقابل  دبیرستان غیردولتی پسرانه اندیشه امام  ۱۰ متر، ۵ متر کندوکوب هنرستان، کندوکوب  ۱۰متر مربع کاشت درختچه ۵ اصله  دبستان دخترانه کریمه اهل بیت، کندوکوب و کاشت درختچه هنرستان تربیت بدنی شهید چمران، هرس ۵ اصله درخت و کندوکوب ۲متر هنرستان شهید محلاتی، کندوکوب ۲متر کاشت درختچه ۲ اصله دبستان صالحین، کاشت ۶ اصله درخت کندوکوب ۲۰متر هرس سبز  دبستان های شهید غلامی و غفرانی ۱۰متر کندوکوب واصله هرس دبستان شهید غفرانی.

علی اکبر فرقانی - خبرنگار

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه