رازگشايي از خانه‌اي که انبار موادمخدر بود

سرهنگ ضرغام آذين، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشف 13کيلو ترياک در عمليات ماموران پايگاه هشتم پليس مبارزه با مواد مخدر پايتخت خبر داد و گفت : در پي ارجاع چندين فقره شکايت و گزارشات مردمي مبني بر فعاليت مجرمانه يکي از مواد فروشان سابقه دار جنوب تهران پرونده اي در اين رابطه تشکيل و تيمي از ماموران پايگاه هشتم اين پليس رسيدگي به موضوع را به عهده گرفتند. بعد چندين ساعت رصد اطلاعاتي، متهم در حالي که در مخفيگاهش حضور داشت، دستگير  و  در بازرسي از اين محل 13کيلو  ترياک کشف شد. متهم پس از دستگيري به همراه مواد مکشوفه به مقر پليس منتقل و پس از انجام تحقيقات تکميلي براي سير مراحل قانوني به دادسرا ارجاع شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه