زن هفت تیرکش شوهرش را کشت

زن ميانسال که در غرب تهران همسرش را به قتل رسانده بود، توسط کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي دستگير شد و به جنايت هولناک خود اعتراف کرد.

شهريورماه جاري، رسيدگي به پرونده قتل يک مرد ميانسال در غرب تهران در دستور کار محمدتقي شعباني؛ بازپرس ويژه قتل شعبه دهم دادسراي امور جرائم جنايي قرار گرفت. بررسيهاي ابتدايي تيم جنايي نشان داد، مقتول پشت فرمان خودرو نشسته بوده که از صندلي عقب ماشين بيرحمانه هدف شليک 3 گلوله قرار گرفته و قاتل پس از ارتکاب اين جنايت به مکان نامعلومي متواري شده است. بدين ترتيب با دستور بازپرس کشيک قتل جسد مقتول براي بررسيهاي بيشتر به پزشکي قانوني منتقل شد و تيمي زبده از کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي براي شناسايي قاتل، تجزيه و تحليل‌‌هاي اطلاعاتي را آغاز کردند. بررسيهاي تخصصي کارآگاهان دايره ويژه قتل پليس پايتخت و بازپرس شعباني از اطرافيان مقتول ادامه داشت تا اينکه همسر مقتول در تحقيقات جنايي اظهارات ضد و نقيضي را درخصوص زمان ترددش هنگام وقوع قتل به زبان آورد. همين سرنخ کافي بود تا کارآگاهان رصدهاي اطلاعاتي را آغاز کنند که در ادامه با تحقيقات گسترده پي بردند، همسر مقتول زمان وقوع قتل، حوالي محل جنايت بوده است و اين زن ميانسال به دختران خود گفته که پدرشان براي هميشه از ميان آنها رفته است. تحقيقات همچنان ادامه داشت تا اينکه صبح امروز دوشنبه 28 شهريورماه، زن ميانسال در اداره دهم پليس آگاهي لب به سخن گشود و  به قتل همسر خود در خودروي تاکسياش با شليک 3 گلوله بخاطر اختلافات شخصي اعتراف کرد.

با همسرم مشکل داشتم براي همين او را به قتل رساندم!

به چه دليل همسرت را به قتل رساندي؟ با همسرم  اختلاف و مشکل داشتم و براي همين نقشه قتل او را طراحي کردم!

چگونه همسرت به قتل رساندي؟ ساعت 8 شب با خودروي تاکسي همسرم از خانه خارج شديم و به سمت غرب تهران حرکت کرديم اما در ميان راه براي سوختگيري خودرو توقف کرديم در اين ميان با بهانهاي در صندلي عقب خودرو نشستم و اسلحه را مسلح کردم و هنگامي که همسرم سرش را روي فرمان خودرو گذاشته بود 3 گلوله به او شليک کردم.

چگونه فرار کردي؟ پس ارتکاب اين جنايت يک خودرو کرايه کردم و به راهي خانه‌‍ام شدم.

چند فرزند داري؟ 2 دختر؛ 18 و 23 ساله!

به فرزندانت چه گفتي؟ پس از اينکه همسرم به قتل رساندم به دخترانم گفتم پدرشان براي هميشه از ميان آنها رفته است!

اسلحه را از کجا تهيه کردي؟ از يکي از استانهاي غربي ايران به مبلغ 11 ميليون تومان خريداري کردم.

تحقيقات در رابطه با اين پرونده توسط محمدتقي شعباني؛ بازپرس ويژه قتل شعبه دهم دادسراي امور جرائمجنايي ادامه دارد و متهم براي روشن شدن زواياي پنهان پرونده در اختيار کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه