افراط و تفریط در عرصه مراودات بین الملل

محمدطاهر کنعانی

در پی درگذشت ملکه انگلستان شاهد دو گونه افراط و تفریط در کشورهای عربی و ایران بودیم. از سویی برخی کشورهای عربی عزای عمومی اعلام کردند و در مرگ ملکه  انگلستان و هم دردی با دولت و ملت آن کشور راه افراط پیمودند. از سوی دیگر دولت ایران سکوت اختیار کرد و در اخبار تلویزیون و رادیو از این بانو به عنوان شخصیتی خون ریز و عامل قتل و ترور و کودتا و سرکوب  و داعش و حامی صهیونیزم یاد کرد.

بدتر از آن برخی توده مردم عوام بودند. نگارنده پست های ارسالی اینستاگرام در زیر اخبار مرگ ملکه را بررسی کرد و قریب ۹۹ درصد پست های ارسالی پر از کلمات رکیک و فحاشی و توهین های بسیار زشت گذاشته بودند. در حالی که در کامنت های ارسالی  کشورهای انگلیسی زبان و عرب زبان چنین ادبیاتی سخیفی در پست های اینستاگرام مشاهده نشد.

بی گمان واکنش های از این قبیل با عقل سلیم و عرف حسنه و تعالیم اسلام و ارزش اخلاقی بشری بیگانه است. پیامبر گرامی اسلام هیچ گاه فحاشی نکردند و یارانش را به فحاشی سفارش نکردند. و بالعکس فرمودند المؤمن لیس بفحاش و لا سباب و لا طعان. امیر المؤمنین در نامه هایش به معاویه،هیچ گاه از ادب و احترام خارج نشدند.در جنگ صفین یارانش را از پاسخ گویی به فحاشی سپاه معاویه برحذر داشت و فرمود من دوست ندارم شما از سبابین باشید. بالاتر از او قرآن کریم است که می فرماید حتی به مشرکان هم فحاشی نکنید. پیامبر اسلام در مکاتبات خود با فرمانروایان زمانش با ادب و احترام مطلب نوشتند .برای خسرو پرویز پادشاه ایران کسری عظیم نوشتند. عظیم در لغت عرب از کلمه بزرگ بالاتر است و ترجمه درستش با عظمت و بسیار بزرگ است و متاسفانه خسرو پرویز با همین ادبیات امروزی ما ایرانیان فحاشی کرد و نامه رسول الله را پاره کرد.

نامه حضرت رسول به امپراتور رم چنان با ادب و احترام نگارش شده بود که امپراتور رم پاسخ نوشتند شما همانی که جبرئیل بر شما نازل شده و کاش آنجا بودم و پاهایت را می شستم.چقدر دیپلماسی ما با مکتب مدارا و مروت و ادبیات اسلامی فاصله دارد؟

در ضمن گمان نمی کنم که ملکه انگلستان از پادشاهان قدیم ظالم تر و جبارتر باشد. چرا که ملکه در قانون اساسی انگلیس نقشی نمادین دارد و بر اساس قوانین موضوعه اختیاراتش محدود به قانون است و مانند پادشاهان قدیم حق کشتن و شقه کردن و شکنجه و جنگ افروزی دلخواهانه وسیع و خارج از منشور ملل متحد و قوانین انگلیس را ندارد.

تحلیلگر مسائل سیاسی

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه