«مرگ مشکوک» سه نفر در جریان اعتراضات

به گزارش فارس ، استاندار کردستان مرگ مشکوک سه نفر در جریان اعتراضات اخیر در شهرهای کردستان خبر داد و این را سناریوی کشتهسازی دشمنان قلمداد کرد. اسماعیل زارعیکوشا عصر امروز در نشست با خبرنگاران رسانهها در سنندج اظهار کرد: پیرامون موضوع فوت مرحوم مهسا امینی مسئولان و مقامات عالی کشور از جمله روسای قوا ورود کردند و دستور رسیدگی دادهاند. وی افزود: این بخشی از ماجرا است و باید منتظر مشخص شدن نتایج و اعلام و اطلاعرسانی آنها باشیم. استاندار کردستان تصریح کرد: خدمت خانواده مرحوم مهسا امینی رسیدیم و حسب دستور رییس جمهور عنوان کردیم همه موارد برای پیشگیری از تضییع حق آنها رسیدگی میشود. وی ادامه داد: برخی جریانات در داخل و خارج کشور احساس کردند یک فرصت برای سوءاستفاده فراهم شده است و میتوانند در این شرایط یک عرض اندام و ابراز وجود کنند و از این نمد کلاهی بسازند هر چند ما توقعی از دشمن جز این نداریم چون دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن استفاده میکند. زارعیکوشا اذعان داشت: رفتار برخی افراد در داخل کشور به نوعی پوپولیستی و دنبال سوءاستفاده بودند و احساس کردند فضای تنفس برای آنها ایجاد شده که این مایه تاسف است. وی افزود: اینها از فرهیختگی و فرزانگی به دور است و اینها اگر دنبال اصلاح هستند باید رفتار خود را درست کنند و بعد مدعی اصلاح شوند. استاندار کردستان یادآوری کرد: انهایی که بیرون از کشور مترصد یک فرصت هستند و به زمین و زمان متوسل میشوند بارها خود را آزموده و شکست خوردهاند و این بار هم مطمئن باشند تیرشان به سنگ میخورد. وی عنوان کرد: ممکن است افرادی از نسل جوان و نوجوان ما در گیر و دار احساسات برخی برخوردها شوند این اتفاق برای همه ما تلخ و غمانگیز است و این دختر را جای فرزند خود میگذاریم. زارعیکوشا در ادامه گفت: این فضای احساسی وجود دارد تبعا اینها دلسوز مهسا و مهساها و اهل سنت و کرد نسیتند اینها اسم رمزی برای سوءاستفاده از فرصت است. وی افزود: شاید عدهای از جوانان در این فضای رسانهای پرحجم اعتراضاتی داشته باشند اما آنچه دیده شد، توطئه گسترده دشمن و ایادی استکبار با سوءاستفاده از فضای رسانه است. در این دو سه روزه نیروهای امنیتی و انتظامی ما با معترضین مدارا کردهاند و حتی تعداد زیادی از این نیروها در استان کتک خورده و حتی کار به بیمارستان کشیده شده است. وی در ادامه به خانوادهها هشدار داد: ضدانقلاب و گروهکهای معاند به دنبال سناریوی کشتهسازی هستند لذا خانوادهها مراقب فرزندانشان باشند. زارعیکوشا عنوان کرد: ما در مقابل کسانی که فوت مهسا امینی را رمز قرار داده و به دنبال ایجاد ناامنی در کردستان هستند و آن را به سایر استانها گسترش دهند، ایستادگی و برخورد خواهیم کرد. استاندار کردستان به کشتهشدن یک شهروند دیواندرهای اشاره کرد و گفت: براساس نظر متخصص، این فرد با سلاح جنگی کشته شده که هیچ کدام از ردههای نیروهای مسلح از این نوع سلاح استفاده نکردهاند. وی ادامه داد: قطعا این یک سناریوی دشمن بوده که بلافاصله مشخصات و تصویر آن فرد در شبکههای ماهوارهای پخش شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه