راه‌اندازی رشته محیط بانی در دو استان

 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه باید در تمام کتابهای آموزشی مباحث محیط زیستی گنجانده شوند،گفت: همزمان با رشد جسمی دانشآموزان، رشد فکری و ذهنی در زمینه حفظ محیط زیست هم لازم است و برای دستیابی به این هدف میتوان از ظرفیت «شاد» استفاده کرد. علی سلاجقه اظهار کرد: در اینجا جایگاه آموزش و پرورش برای کاهش این آسیبها بسیار پررنگ است. تا کنون تفاهمنامههای بسیاری میان سازمان محیط زیست و آموزش و پرورش به امضا رسیده است ولی نکته قابل توجه این است که در این میان دولت سیزدهم یک دولت عملگرا و مردمی است و برای تاثیر علوم و عملگرایی آنها باید تمام موارد عاقلانه باشد. این درخواست را دارم که در هرکتابی اعم از زیست، شیمی، فیزیک، ریاضی و ادبیات مربوط به موضوع و مباحث آن درس و کتاب، مسائل مربوط به محیط زیست را نیز در پایان فصول داشته باشیم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه