برگزاری نوزدهمین کنگره (ام اس MS)

 

نوزدهمین کنگره (ام اس MS) ایران از دوم تا چهارم آذر 1401 در محل هتل المپیک تهران برگزار میشود.  محورهای کنگره شامل:

آخرین وضعیت ام اس در ایران، پاتوفیزیولوژی و ایمونوژنتیک ام اس، تشخیص ام اس و تشخیص های افتراقی وارائه Interesting cases و Challenging cases  ،  مروری بر کاربردو Safety داروهای ام اس و آشنائی با درمان های جدید و کلینیکال ترایال های ام اس بارداری در بیماران ام اس،  ام اس در اطفال (تشخیص و درمان)، توان بخشی ذهنی و حرکتی بیماران ام اس، آشنایی با آخرین گاید لاینها و تکنیکهای تصویربرداری در بیماران  ام اس، Late   onset MS وcomorbidity  در بیماران ام اس، NMOSD and MOGAD، مروری بر نقش عفونت ها در بیماران ام اس و واکسیناسیون در این بیماران.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه