بوی ماه مهر با شادی و امید!

محی الدین حسینی ارسنجانی

مهرماه نزدیک است و کم کم بوی ماه مهر به مشام میرسد و سر آغاز سال تحصیلی جدید، پاییزان زیبا و پرخاطره را شاهدیم. یاد باد آن روزگاران یاد باد. شور و شوقی فزاینده در دلها بود. خانوادهها با شوق و شعف در اندیشه ثبت نام فرزندانشان در پایه اول دبستان یا پایههای بالاتر از مدرسهها بودند. دانش آموزان خوشحال و آماده از تجدید دیدار با همشاگردیها و در حال و هوای خرید کیف و کفش و لباس فرم و لوازم التحریر مدرسه بودند.آن روزها مدرسه رفتن حال و هوایی دیگر داشت اما با این وجود هنوز این حس خوب فراگیری علم و دانش افزایی در وجود فرزندان این سرزمین سر زنده و جاویدان است.در این میان همه ما و آنانی که دستشان به دهانشان میرسد باید با رجوع به وجدان بیدار خویش یاریگران مادی و معنوی آن دسته از دانش آموزان فقیر و نیازمندی باشیم که دلهره و دغدغه رفتن به مدرسه را دارند در حالی که دستشان خالی است و پول و امکانات مالی چندانی در اختیار ندارند. بویژه فرزندان یتیم و پدر از دست داده یا خانواده هایی را که وضع مالی مناسبی ندارند باید حمایت کنیم و خصوصا نوشت افزار و مایحتاج دانش آموزانی که پدرانشان به هر دلیلی بالای سرشان نیستند را تهیه وزودتر به آنها برسانیم تا با دل خوش و روحیه شاد بر سر کلاسهای درس بنشینند. لازم است تا کمیته های خود جوش مردمی،خیرین با کمک انجمنهای اولیا و مربیان ادارات و مدارس،نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد،بهزیستی،بنیاد برکت و ....در زمینه امداد رسانی وکمکهای خیرخواهانه به چنین خانواده هایی درآستانه بازگشایی مدارس بکوشند. شورای شهر و شهرداری در راستای قبول پرداخت بخشی از هزینه های سنگین ایاب و ذهاب و سرویس دانش آموزان نیازمند همت کنند. خوشبختانه آموزش و پرورش در سالهای اخیر با اجرای پروژه مهر و تدارک برنامه های متنوع پیش از بازگشایی مدارس اقدامات ارزشمند ی را در راستای اماده شدن واحد های آموزشی و فعالیت کلاسهای درس انجام داده و میدهد و پیش بینیهای خوبی در اجرای شروع آبرومندانه و با نشاط سال تحصیلی دارد که جای قدردانیست.نواختن زنگ سال تحصیلی در ایران باید به عنوان میراث ناملموس ملی ثبت و به آن بیشتر و بهتر پرداخته شود و معلمان بویژه دبیران و آموزگاران و کادر اداری و مدیران مدارس در ابتدای شروع سال تحصیلی همدلی فزاینده ای از خود نشان دهند تا در ادامه سال تحصیلی جدید شاهد مدارسی پویا و بانشاط و اولیایی مشارکت پذیر باشیم.

روزنامه نگار

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه