آخر شهریور ساعت‌ به عقب برمی‌گردد؟

 

ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ روز چهارشنبه، سی ام شهریور، یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد. این آخرین تغییر ساعات رسمی کشور است و دیگر تغییر ساعت در آغاز سال نو نخواهیم داشت. رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس جمهوری، قانون نسخ تغییر ساعت رسمی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد. اردیبهشت ماه جاری رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس جمهوری قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد. طبق این مصوبه مجلس، «قانون تغییر ساعات رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ نسخ می شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه