توئیتر

حسين اميرعبداللهيان

دستور تحقيق در مورد فوت تراژيک مهسا، که چنانکه رييسجمهور گفت، مانند دختران خود ما بود، صادر شده است. حقوق بشر، براي ايران ارزشي ذاتي دارد - بر خلاف کساني که به آن به چشم ابزاري عليه رقبا مينگرند. آمريکا بايد به جاي ريختن اشک تمساح، به تروريسم اقتصادي پايان دهد.


بهنام صمدي 

عکسهايي که براي مکانهاي توريستي و تفريحي در گوگل مپ آپلود کردم حدود 144 ميليون بازديد خورده در اين سالها

مسلما دلم ميخواد نقشههاي ايراني مورد اقبال قرار بگيرند و تقويت بشن. ولي اين طرح_صيانت شما تيشه به ريشه پلتفرمهاي ايراني ميزنه


دنياي اقتصاد

درحاليکه سهم بخش کشاورزي از توليد ناخالص داخلي ايران بين 8 تا 11 درصد برآورد ميشود، بيش از 90 درصد آب مصرفي کشور برابر گزارش وزارت نيرو توسط اين بخش برداشت ميشود.


علي شاکر

29 شهريور سال 1388، خبر فوت پرويز مشکاتيان، نابغهي موسيقي ايراني، خيلي از ما رو در بهت فرو برد.

ما دوستداران هنر او، خوب ميدانيم که مشکاتيان هست تا وقتي که آهنگهاش زمزمه ميشه.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه