مرد شکاک زنش را به قتل رساند

 

قاتل گفت :فکر خيانت همسرم رهايم نميکرد تا اينکه آخرين بار وقتي دختر چهارسالهمان در اتاق خواب بود با همسرم درگير شدم و در اوج خشم او را خفه کردم. مردي که همسر جوانش را به تصور خيانت خفه و مثله کرده است در دادگاه کيفري استان تهران پاي ميز محاکمه ميرود. اين مرد در ابتدا سعي داشت مرگ همسرش را خودکشي نشان دهد اما تحقيقات پليس راز جنايت را فاش کرد و او در نهايت مجبور به اعتراف شد.دو سال قبل مردي 30 ساله به نام مهرداد به ماموران پليس مراجعه کرد و مدعي شد همسرش گم شده و فکر ميکند او خودکشي کرده است. اين مرد گفت: در خانه نامهاي پيدا کردم که همسرم در آن نوشته بود قصد دارد به زندگياش پايان دهد، بعد از آن ديگر او را پيدا نکردم. وقتي ماموران تحقيقات خود را آغاز کردند به بازجويي از شوهر زن جوان پرداختند. او گفت: من و همسرم خيلي يکديگر را دوست داشتيم و مشکلي با هم نداشتيم. يک روز به خانه آمدم و ديدم فرزندمان تنهاست و همسرم هم يک نامه نوشته که ديگر نميخواهد به اين زندگي ادامه دهد و رفته است. بررسيهاي پليسي خلاف اين ادعا را ثابت کرد. مادر زن جوان به ماموران گفت داماد و دخترش اختلافات شديدي داشتند. او گفت: آنها پنج سال قبل با هم ازدواج کردند و خيلي زود دخترم باردار شد اما اختلاف بينشان خيلي شديد بود. حضور بچه هم نميتوانست آرامشان کند. دختر من خودکشي نکرده و من فکر ميکنم اتفاق ديگري افتاده است. پليس اين بار مهرداد را بازداشت کرد. او به قتل اعتراف کرد و گفت: من و همسرم از همان ابتداي زندگي مشترک با هم مشکل داشتيم. با به دنيا آمدن دخترمان اختلاف ميان ما بدتر شد. همسرم هميشه به من بيتوجه بود و گمان ميکردم به من خيانت ميکند. چند بار در اين زمينه با او صحبت کردم اما با بياعتنايي پاسخم را ميداد. فکر خيانت همسرم رهايم نميکرد تا اينکه آخرين بار وقتي دختر چهارسالهمان در اتاق خواب بود با همسرم درگير شدم و در اوج خشم او را خفه کردم. من که ترسيده بودم و نميدانستم با جسد چهکار کنم، آن را در حمام خانه مثله و در هشت کيسه مشکي بزرگ جاسازي کردم. سپس جسد مثلهشده را با ماشينم به بيابانهاي سمنان بودم و آنجا دفن کردم. در بين راه تصميم گرفتم با نوشتن يک دستنوشته پليس را گمراه کنم تا همه فکر کنند همسرم خودکشي کرده است. بهدنبال اعترافهاي اين مرد و بازسازي صحنه جرم، براي او کيفرخواست صادر و پرونده جنايت خانوادگي به دادگاه کيفري يک استان تهران فرستاد شد و قرار است به زودي به آن رسيدگي شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه