به دروغ‌پردازی‌ها رسیدگی می‌شود

 

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: به هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران دستور داده شده که تمامی اتفاقات رخ داده برای مرحومه امینی را از زمان بدو احضار ایشان تا انتقال به مقر انتظامی و برگزاری کلاس توجیهی و همچنین انتقال به بیمارستان، با دقت بررسی کنند و گزارش بررسیهای خود را به صورت مستند و مستدل ارائه دهند. القاصی مهر افزود: بلافاصله بعد از وقوع این اتفاق، دادگستری استان تهران موضوع را از طریق مراجع ذیربط و پزشکی قانونی مورد رسیدگی قرار داد و به هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی نیز ماموریتهایی را محول کرد. هم اکنون دو روز از آغاز بررسیهای میدانی این هیات از مراجع انتظامی، درمانی، قضایی و سایر افراد مسئول ذیمسئول و ذیصلاح در رابطه با اتفاق رخ داده برای مرحومه امینی میگذرد و تمامی سوابق و اسناد و مدارک در حال بررسی و جمع آوری هستند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه