نظر دختر سردار سلیمانی درباره مهسا امینی

 

عضو شورای شهر تهران درخواست کرد که نتیجه گزارش نهایی کلیه دستگاههای ذیربط درباره علت فوت مهسا امینی اعلام شود. نرجس سلیمانی گفت: از دست رفتن جان شیرین مهمان شهرمان را صمیمانه به خانواده امینی تسلیت گفته و برای ایشان به نیابت از شهروندان تهرانی صبر جمیل از خداوند منان خواستارم. در عین حال منتظر گزارش نهایی کلیه دستگاه های ذیربط برای درک صحیح و دقیق علل اصلی ماجرای پیش آمدهایم. وی در ادامه افزود: تذکر دیگر من مبنی بر لزوم احداث تونل مشترک تاسیسات شهری توسط شهرداری تهران برای منطقه ۲۲ به عنوان منطقه در حال توسعه شهری است، با توجه به این که بیش از ربع قرن از تصویب قانون احداث تونل مشترک شهری و تصویب آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۴ و اصلاح آیین نامه اجرایی در سال ۱۳۸۵ گذشته و با عنایت به ماده ۹ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون یاد شده درباره واگذاری امور فنی در این مورد از دفاتر فنی استانداری ها به شهرداری ها توسط شورای عالی اداری، ضرورت دارد که شهرداری تهران به جهت احداث تونل مشترک تاسیسات شهری در منطقه ۲۲به عنوان منطقه در حال توسعه شهری در دستور پیگیری و اجرا قرار دهد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه