پوستر جشنواره تجسمی جوانان کپی است؟

آرمان امروز: بيست و نهمين دوره جشنواره هنرهاي تجسمي جوانان که حدود 20 روز است آغاز به کار کرده، در اين دوره، از پوستر جديدي رونمايي کرد که برخي آن را شبيه به کاري ديگر مي دانند. اين پوستر که براي بيست و نهمين دوره جشنواره هنرهاي تجسمي جوانان طراحي شده، با لوگوي «ميهمانخانه بيد» که توسط الناز دادخواهي تهراني در سال 1396 طراحي شده، آنچنان شباهتهاي نزديکي دارد که شبهه کپي برداري را پررنگ مي کند. بهمن اصغري، طراحِ پوسترِ اين دوره از جشنواره هنرهاي تجسمي جوان درباره شباهتِ اين دو طرح ميگويد: «زماني که شما طرح را براي من فرستاديد، متوجه شباهت آن شدم اما چيزي که مي توانم بگويم اين است که هر دوي اين طراحيها از يک منبع الهام گرفته شدهاند و اين موتيفي که استفاده شده، يک موتيف متداول و رايج است. براي مثال پوستر دوره قبلي همين جشنواره پوستري بود که زمينه نارنجي رنگ داشت و يک دستي داخل پوستر طراحي شده بود. دستي که استفاده شده بود، دستي است که به عنوان هند گاند شهرت دارد و اثري است که توسط ميکل آنژ خلق شده و اين دست درواقع نماد خلقت و صحنهاي است که خداوند درحال آفرينش جهان است. از اين نمادِ دستِ خدا در بسياري از آثار هنري استفاده شده يا به صورت مستقيم يا به صورت الهام از اين نماد استفاده شده و اتفاقي هم که اينجا رخ داده، درواقع همين است.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه