اسکار و یک امیدواری برای پلتفرم‌های ایرانی

آرمان امروز: انجمن شرکتهای نمایش ویدیوی برخط، انتخاب «جنگ جهانی سوم» را به عنوان نمایندهی ایران در اسکار ۲۰۲۳، شروعی امیدوارکننده برای ورود VODها به عرصه تولید فیلم دانست.

روز گذشته جدیدترین ساخته هومن سیدی به عنوان که محصولی با سرمایهگذاری نماواست به عنوان نماینده سینمای ایران به آکادمی اسکار معرفی شد ودر همین راستا انجمن صنفی شرکتهای نمایش ویدیوی برخط پیامی را منتشر کرده است.

معرفی بیست و هشتمین نمایندهی سینمای ایران به اسکار واجد یک ویژگی منحصربهفرد است؛ امسال برای نخستین بار یک اثر سینمایی تولید شده در پلتفرم در جایگاه نمایندگی ایران در عرصه رقابت جهانی اسکار قرار میگیرد و این نشانهای است از گام به گام پیش رفتنِ بدنه و کلیت سینمای ایران با جریان فراگیر جهانی، مبنی بر قدرتمندتر شدن بازوی تولید آثار سینمایی در پلتفرمها و ویاودیها.

به همین مناسبت انجمن صنفی شرکتهای نمایش ویدیوی برخط انتخاب فیلم سینمایی «جنگ جهانی سوم» به کارگردانی و تهیهکنندگی هومن سیدی و سرمایهگذاری شرکت نماوا را برای حضور در اسکار ۲۰۲۳ به نمایندگی از ایران، شروعی امیدبخش برای پلتفرمهای داخلی ارزیابی میکند، با این امید که چنین اتفاقاتی موجب گستردهتر شدن دامنهی فعالیت پلفترمها، بارورتر شدن عرصه تولید و در نتیجه اشتغالزایی بیشتر و ارتقای تولیدات سینمایی شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه