رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس مطرح کردند :

ضرورت تبیین حقایق دفاع مقدس

رهبري انقلاب اسلامي با يادآوري اينکه بيش از 30 سال از پايان دفاع مقدس گذشته است، تأکيد کردند: در واقع جمعبندي حوادث را از راه دور ميشود انجام داد. وقتي در وسط يک حادثه هستيم درست نميشود ابعاد آن را شناخت.

گزيده بيانات رهبري انقلاب اسلامي در اين ديدار را در ادامه ميخوانيد:

 تمجيد از پيشکسوتان وظيفه همه است. پيشکسوت در هر رشتهاي براي علاقمندان آن رشته محترم است.

 دفاع مقدس دوران پرحادثه، پرمعنا، پرفايده و پرهيجاني بود و براي امروز و فرداي ما داراي اثر است.

 پيشکسوتان مصداق السابقون السابقوناند. يعني زودتر از ديگران نياز را شناختند و دانستند و براي برآوردن آن نياز شتافتند؛ آنهم در ميدان سخت جنگ و جهاد و فداکاري.

 وقتي در وسط يک حادثه هستيم درست نميشود ابعاد آن را شناخت و خصوصيات و عمق و تاثيرات آن را معين کرد.

 در تاريخ ما اين برهه از زمان (دوران دفاع مقدس) به عنوان يک برهه درخشان و تأثيرگذار شناخته خواهد شد.

 نسل جديد خيلي از مسائل دفاع مقدس را نميداند. عرضم اين است که همانطور که بنده و شما در حادثه بوديم و قضايا را ميدانيم بايد کاري کنيم نسل امروز هم اين حوادث را بداند.

 بنده با جوانان تا حدودي مرتبط هستم و ميبينم که گاهي در گفتوگوها خيلي از مسائل دفاع مقدس را نميدانند.

 حقايقي (درباره دفاع مقدس) که ما از آن سخن ميگوييم امروز فقط يک ادعا نيست، بلکه خود طرف مقابل هم به آن اعتراف ميکند.

 حمله و جنگ با انقلاب اسلامي طبيعي بود چون دشمنان از اين انقلاب عصباني بودند. اين انقلاب اتفاقاتي را در دنيا پيش آورد که شايد خود ما آن زمان از همه ابعاد آن خبر نداشتيم اما آنها ميدانستند که چه اتفاقي افتاده است.

 آن روز در دنيا دولتها و ملتها يا به اين جناح يا به آن جناح وابسته بودند؛ يعني کسي که متکي به نظام غربي بود به استناد آن ميتوانست دوکلمه به نظام شرقي حرفي بزند.

 اينکه کشوري خارج از اين نظام سلطه بيايد و حرف خود را بزند اصلا قابلتحمل نبود. اينکه ملتي از آمريکا نترسد هم برايشان قابلتحمل نبود.

 بنابراين حرکت نظامي چيزي نبود که خلاف انتظار باشد و قاعدتاً بايد اتفاق ميافتاد.

 من در آن زمان در وزارت دفاع بودم، فرماندهان ارشد نظامي حدسهايي ميزدند اما اکثر انقلابيون باور نميکردند که چنين حمله نظامي با اين ابعاد رخ دهد.

 حالا عدهاي شروع کنند به تبليغات که چرا جنگ کرديد با عراق؟ انگار که ما لشکرکشي کرديم! چنين چيزي نبود. يا بگويند که چرا بعد از فتح خرمشهر جنگ ادامه يافت؟

  وقتي ما قطعنامه را قبول کرديم عراق مجدداً به ما حمله و به داخل خاک ما نفوذ کرد. بعد از بيرون کردن آنان از خاکمان ماجراي مرصاد پيش آمد.

 آنها خيال ميکنند ما اگر بعد از فتح خرمشهر دست روي دست ميگذاشتيم قضيه تمام ميشد نه، دشمن تازه شروع ميکرد.

 آن روزي که عمليات بيت المقدس پيروز و خرمشهر آزاد شد هنوز بخش مهمي از خاک کشور زير پاي لشکر دشمن بود، بنابراين نبايد بيحساب و بيمسئوليت حرف زد.

 هدف عراق از حمله به ما اولاً جداکردن خوزستان از ايران بود که مقاومت بالاي خود مردم خوزستان را هم به دنبال داشت.

 آنان در هدف دوم ميخواستند سرنوشت مردم ايران را تغيير دهند و صداي ملت ايران را در گلو خفه کنند.

 اما ديديم که ملت ما عکس اين اهداف حرکت کردند و اين همان بخش پرهيجان تاريخ دفاع مقدس است.

 دفاع مقدس عرصهاي براي بروز برترين سجاياي اخلاقي ملت ما شد.

 يک دستاورد ديگر اتحاد ملت بود؛ دفاع مقدس آمد و مردم را يکپارچه و متحد کرد.

 مسئله اقتدار نظامي کشور يکي ديگر از دستاوردهاي دفاع مقدس بود.

 اگر دفاع مقدس نبود ممکن بود حتي جسم و پيکره سپاه هم باقي نماند.

 نيرويهاي مسلح ما تا امروز خوب پيش رفتهاند و لازمه حفظ شرايط فعلي اين است که از دشمن عقب نمانند.

 مسئولان نظامي و دولت و مجلس بايد بدانند که پشتيباني از نيروهاي مسلح يک امر مهم است.

 دفاع مقدس يک اصل را براي ملت ايران ثابت کرد که صيانت کشور و بازدارندگي با مقاومت به دست ميآيد، نه تسليم.

 اين احساس مقاومت کردن موجب شد هم اطمينان و اعتماد به نفس داخلي ايجاد شود، هم به دشمن ياد داد که در محاسبات خود قدرت داخلي و مقاومت کشور را هم به حساب بياورد.

 تدبير و عقلانيت در مجموعه حرکات نظامي هشتساله به طور محسوسي موجود بود.

 يک حقيقت ديگر روايت درست جنگ است؛ يعني نوجوان و جوان ما با همان چشم به دفاع مقدس نگاه کند که شما (پيشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس) به آن نگاه ميکنيد.

 دشمن سعي ميکند که در همين مسئله روايت نقطه مقابل حقيقت عمل کند و فرازها را ناديده ميگيرد و اگر نقطه حضيضي وجود داشته است آن را بزرگ ميکند.

 در نقطه مقابل وقتي دشمن در چشم مخاطبان ملتهاي ديگر مثل ملت ما، زرق و برق و هيبت و شوکت دروغيناش جلوه ميکند و به رخ چشمها کشيده ميشود، نتيجهاش در ميدان سياسي ترس از دشمن و در ميدان فرهنگي خضوع و خودکمبيني است.

 تلاش شود که روايتهاي مخدوش و غلط و دروغ از دفاع مقدس پاسخ داده شود.

 ميبينم برخي از کتابها را که صهيونيستها، آمريکاييها يا اروپاييها مينويسند. فيلم ميسازند تا نقطه تاريکي در انقلاب و حرکت ملت ايران به دروغ وانمود کنند. در مقابل اينها بايد کساني که اهل اين امورند کارهايي انجام دهند.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه