نامه دفتر رهبری به شمخانی جعلی است

 

تصویر نامهای با امضای رئیس دفتر رهبر انقلاب خطاب به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با مضمون تشدید برخورد با معترضین از طریق کانالهای بدون شناسنامه در فضای مجازی منتشر شده که تماماً مجعول و ساختگی است. به گزارش نورنیوز، بهدنبال فوت «مهسا امینی» و شکلگیری برخی اعتراضات در شهرهای مختلف کشور، جریانهای معاند تلاش میکنند با سوءاستفاده از احساساسات و اندوه مردم و ایجاد تحریک اجتماعی، اعتراضات را به سمت اغتشاش هدایت کنند. در این خصوص شب گذشته تصویر نامهای با امضای رئیس دفتر رهبر انقلاب خطاب به «علی شمخانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی با مضمون تشدید برخورد با معترضین از طریق کانالهای بدون شناسنامه در فضای مجازی منتشر شده که تماماً مجعول و ساختگی است. این نامه که از نقطه نظر شکل و محتوا کاملاً ناشیانه تهیه شده با هدف متشنج کردن هر چه بیشتر فضای جامعه و تحریک افکار عمومی انتشار یافته است. انجام اقداماتی از این دست از سوی گروههای معاند مسبوق به سابقه بوده و هدف آن ایجاد ناامنی در افکار عمومی و پشتیبانی از برنامه تشنج آفرینی در سطح شهرها است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه