گشت ارشاد در دوره احمدی‌نژاد راه‌اندازی شد

 

یک فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: امروز ۴۴ سال از انقلاب گذشته و هنوز اجرای اصول قابل توجهی از قانون اساسی معطل مانده است. جواد امام در گفتوگو با ایلنا، درباه این که پس از مرگ مهسا امینی مطرح شد، گشت ارشاد در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و دولت اصلاحات ایجاد شده است، گفت: از نظر تاریخی بخواهیم این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، مصوبهای در  جلسه ۴۲۷ مورخ۱۳/ ۱۰/ ۸۴ در شورای فرهنگی و عمومی در ارتباط با بحث عفاف و حجاب به تصویب رسید که در این مقطع گشت ارشاد به راه افتاد. تاریخ این مصوبه مشخص است و مطابقش این گشت راهاندازی شده است.  وی با اشاره به اینکه گشت ارشاد در واقع در نیروی انتظامی است و این نیرو هم تابع ستاد کل نیروهای مسلح است، عنوان کرد: شاید دوستان اشاره کنند در وزارت کشور دولت اصلاحات این گشت راهاندازی شده است، بله؛ هماهنگی امور انتظامی بنا به حکمی که به وزیر کشور به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا در امور انتظامی داده شده توسط وی انجام میشود اما تمامی مقرراتش تابع ظوابط نیروهای مسلح است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه