قاسم محبعلی در گفت و گو با «آرمان امروز»

همه سربازان پوتین فراخوانده شدند

آرمان امروز|رضا پورحسين: رئيسجمهوري روسيه با امضاي حکم بسيج نسبي تصريح کرد که اقدامات براي بسيج بخشي از نيروها از 21 سپتامبر در روسيه آغاز خواهد شد. وي افزود که فقط شهرونداني در چارچوب بسيج نسبي قرار ميگيرند که در درجه اول تجربه داشته باشند. پوتين در اين سخنراني ويژه دستور داد که وضعيت حقوقي داوطلبان در منطقه نظامي شمالي و مبارزان در منطقه دونباس با پرسنل ارتش فدراسيون روسيه برابر شود. رئيس جمهوري روسيه همچنين هشدار داد کساني که روسيه را تهديد هستهاي ميکنند، جهت باد به سمت خودشان برميگردد. پوتين در مورد سناريوهاي غرب عليه روسيه گفت چنين طرحهايي از مدت ها قبل در غرب طراحي شده بود و آنها باندهاي تروريستي بينالمللي را در قفقاز تشويق ميکنند، زيرساخت هاي تهاجمي ناتو را در نزديکي مرزهاي روسيه ارتقا ميدهند و روسهراسي را به سلاح خود تبديل ميکنند. وي همچنين با بيان اينکه غرب در سياست تهاجمي ضدروسي خود از تمام خطوط عبور کرده، گفت دائما تهديدهايي عليه کشور و مردم خود ميشنويم. رييسجمهوري روسيه با اشاره به عمليات نظامي ويژه مسکو در اوکراين تصريح کرد نيروهاي روسي با شايستگي عمل و گام به گام اين سرزمين را آزاد مي کنند. وي يادآور شد که جمهوري خلق لوهانسک به صورت کامل از نئونازيها پاکسازي شده و درگيري در جمهوري خلق دونتسک در جريان است. پوتين بار ديگر هدف تهاجم روسيه به اوکراين را آزادسازي منطقه دونباس عنوان کرد. در همين حال وزير دفاع روسيه بلافاصله پس از امضاي اين حکم اعلام کرد که 300 هزار نفر فراخوانده خواهند شد که نزديک به يک درصد از منابع بسيج عمومي در دسترس است. وي در مورد شرايط بسيج عمومي تشريح کرد که اين شرايط شامل حال دانشجويان نميشود و فقط شامل نيروهاي ذخيره در ارتش يا آنهايي که تجربه لازم را دارند، است. وزير دفاع روسيه در مورد کمکهاي فراوان غرب به اوکراين خاطرنشان کرد که 70 ارتش، بيش از 200 ماهواره غيرنظامي و تمام ناتو در راستاي منافع اوکراين کار ميکنند. وي همچنين اضافه کرد که اوکراين حدود 300 هزار نفر را بسيج کرد اما تقريبا نيمي از ارتش خود را از دست داده است.

به گفته شويگو، روسيه در جنگ با اوکراين نيست بلکه با مجموع بلوک غرب ميجنگد. در راستاي بررسي اين اقدام پوتين و آخرين تحولات جنگ در اوکراين، گفت و گويي با قاسم محبعلي، ديپلمات پيشين ايراني داشته است که در ادامه مي خوانيد.

 

پوتين با چه اهدافي اعلام بسيج نسبي براي جنگ در اوکراين کرده است؟

عقب نشيني هاي روسيه از برخي مناطق اوکراين ريشه در اين امر داشت که با کمبود نيرو در برخي جبهه ها رو به رو شده و نمي تواند در تمامي عرصه ها با تمام توان با نيروهاي اوکرايني مقابله کند. اين اتفاق در حالتي رخ مي دهد که در جنگ هاي مدرن، نيروي زميني از اهميت کم تري نسبت به ساير موارد دارد. بر همين اساس مي توان نتيجه گرفت که روسيه در حوزه تجهيزات و تاکتيک نيز با چالش هايي رو به رو شده، که آن ها را به اين روز رسانده است.

امروز تجهيزات مدرني که به دست ارتش اوکراين رسيده است، کفه را به نفع آن ها سنگين کرده است و کار را براي روسيه سخت کرده است. پوتين با اعلام بسيج نسبي نيروها به دنبال اين است تا قسمتي از کمبود خود را در حوزه جنگ برطرف  کند.

تصميم پوتين از داخل روسيه با حمايت همراه خواهد شد؟

امروز تصميمات پوتين در هاله اي از ابهام گرفته مي شود زيرا مشخص نيست در داخل روسيه از اين تصميم تا چه ميزان حمايت مي شود. مشوق هاي پوتين براي جذب نيرو در اين عرصه بسيار موثر خواهد بود و مي تواند در زمينه جذب نيرو تعيين کننده باشد. در مجموع اما فراخوان نسبي پوتين نماد افزايش مشکلات روسيه است و عملا آن ها از چاله بيرون آمده و در چاه افتاده اند. انتظارات اوليه پوتين نيز از جنگ اوکراين برآورده نشده است و سرنوشت جنگ در اوکراين در حال تغيير است. پوتين مي خواهد پس از انجام هزينه هاي گزاف، حداقل امتيازات را در اوکراين بدست آورد و با شکست کامل از خاک اين کشور خارج نشود. پوتين در اين راستا احتمالا بازي خطرناکي را آغاز خواهد کرد.

 پوتين به چه علت تصميم براي فراخوان عمومي را به صورت علني و با تبليغات فراوان انجام داد؟

پوتين مي خواهد از اين ابزار تبليغاتي عليه اوکراين استفاده کند و به شکلي هراس به دل اوکرايني ها بياندازد. بايد توجه داشت در برهه اي از زمان پوتين اين تصميم را گرفت که صحبت هايي در خصوص برگزاري رفراندوم نيز مطرح شده بود و انتظار مي رفت که همزمان اين بحث را نيز دونباس پيش بکشد اما اين اقدام را هنوز نهايي نکرده است و به دنبال اين است تا ابتدا موقعيت ميداني روسيه در اوکراين را تثبيت کند. پوتين از ابتداي جنگ تلاش کرد تا با ابزار تبليغاتي خود بر روند جنگ تاثير بگذارد و امروز نيز مي خواهد با اين فراخوان فضا را به نفع خود تغيير دهد.

 

ممکن است اين تحرکات پوتين با توجه به مخالفت هايي که از داخل روسيه شنيده مي شود، منجر به کنار رفتن پوتين از عرصه سياسي شود؟

پوتين و روسيه قمار بزرگي کردند و اگر در جنگ اوکراين موفق نشود، مشخصا در داخل روسيه نيز با مشکلات جدي مواجه مي شود. بايد توجه داشت که موقعيت فعلي روسيه در اوکراين به گونه اي است که احتمال دارد پيروزي آن ها بسيار کم شده است و عرصه بر آن ها تنگ شده است. در ابتدا تصور مي شد که روسيه در عرصه ميداني موفق شود اما در آينده با مشکلاتي مواجه شود و مجبور به عقب نشيني شود همچون اتفاقي که براي آن ها در افغانستان رخ داد. اما روسيه در اوکراين در عرصه ميداني نيز ناکام بود و هر روز بيش از گذشته عقب مي نشيند. به همين علت به نظر مي رسد که کابوس افغانستان اين بار هم براي روس ها تکرار خواهد شد ودر انتها آن ها مجبور به عقب نشيني از اوکراين شوند. امروز تمام غرب از اوکراين حمايت مي کند و همين امر کار را براي روسيه سخت و سخت تر کرده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه