پیشرفت در ترسیم مرزهای دریایی لبنان

 

 

نخستوزیر لبنان در دیدار با وزیر خارجه و میانجی آمریکا در پرونده ترسیم مرزهای دریایی میان کشورش و اراضی اشغالی از پیشرفت قابل توجه در این پرونده خبر داد. و عنوان کرد که اختلافات کاهش یافته است. نجیب میقاتی، نخستوزیر لبنان اعلام کرد که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه و آموس هوکشتاین، میانجی آمریکا در پرونده ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و اراضی اشغالی دیدار و گفتوگو کرده است. وی گفت که در این دیدار درباره پروندههای مختلف گفتوگو شد و بر ضرورت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید شد. میقاتی افزود: درباره آوارگان سوری، توافق با صندوق بینالمللی پول و پرونده برق تبادلنظر کردیم. میقاتی همچنین با اشاره به پرونده ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و اراضی اشغالی نیز اعلام کرد: پرونده ترسیم مرزها شاهد یک پیشرفت چشمگیر است. بلینکن نیز گفت: دیدار با میقاتی مثمرثمر بود و با او درباره لزوم برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری و لزوم اجرای اصلاحات برای حمایت از مردم لبنان گفتوگو کردیم.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه