توضیحات تاج درباره نامه فیفا

 

مهدي تاج در رابطه با نامه فيفا به فدراسيون فوتبال درباره پرداخت نشدن دستمزد ويلموتس توضيحاتي ارائه داد. مهدي تاج، رييس فدراسيون فوتبال عصر چهارشنبه در حاشيه مجمع عمومي هيات فوتبال استان مازندران درباره نامه فيفا به فدراسيون فوتبال مبني بر پرداخت نشدن دستمزد ويلموتس اظهار کرد: نامهاي آمده که اگر اعتراضي به نتيجه اين پرونده داريم بايد اعلام کنيم. اعتراضمان را نوشتيم. اساس پرونده ويلموتس به خاطر تحريم ما بود و اين باعث شد نتوانيم پول را بدهيم. در راي اعلام شده به صراحت اين مساله اعلام شده است. ما همچنان هم تحريم و خواهان اين هستيم فيفا تحريم را بردارد، پولهاي ما را بدهد تا بتوانيم روند کارهايمان را طي کنيم. او در رابطه با مجمع انتخاباتي استان مازندران عنوان کرد: اتفاقات خوبي افتاد و کادر اين مجمع تکميل شد. مجمع به توسعه نياز داشت تا آقاي خلردي بتواند کار را بهتر پيش ببرد. سهم استان مازندران بينظير است و اکنون نزديک به 60 بازيکن ليگ برتري از اين استان هستند. سهم استان مازندران در همه ردههاي ملي بسيار خوب است. اين استان براي ما اهميت دارد و دوست داريم رونق اين استان در فوتبال بيشتر شود. رييس فدراسيون فوتبال اضافه کرد: زحمات زيادي در گذشته هم کشيده شده است و اعتقاد دارم و برنامهريزي ساختاري و سخت افزاري هم در مجموعه وجود داشته باشد. ورزشگاههاي مناسب يکي از مسائل سخت افزاري است که بايد شرايط فراهم شود. بحث دوم ساختمان هيات فوتبال است که امروز کلنگش را خواهيم زد و من هم براي اين کار 200 ميليون تومان کمک خواهم کرد. اولين چراغ را فدراسيون روشن ميکند. ما به دنبال اين هستيم به هياتهاي فوتبال از نظري ساختاري کمک کنيم. از زمان دکتر دادکان زمينهايي گرفته و به استانها داده شد. او ادامه داد: برخي از ساختمانهاي هيات فوتبال هم ساخته شده است. آقاي کفاشيان، صفايي فراهاني و عزيز محمدي در اين راه کمک کردند و من هم بايد اين راه را ادامه دهم. استان خوزستان و استانهاي ديگر در اين رابطه مشکلات زيادي دارند. انشاءالله از فردا براي ساخت ساختمان هيات فوتبال در اين استان شروع خواهند کرد و قول دادهاند دو ساله آن را به اتمام برسانند. تاج در رابطه با عملکرد هيات فوتبال استان مازندران گفت: ارزيابي مثبتي داشتهام. اعتقادم اين است که دارد اتفاق خوبي ميافتد. البته در انتخاب مديريت قبلي هم نقش داشتم و اين هشتمين مجمعي است که در استان برگزار ميشود و من حضور پيدا کردم. مديريت قبلي هم کارهاي خوبي انجام داد و اکنون هم بسيار اميدوارم اتفاقات خوبي براي استان رخ دهد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه