ایران 1، اروگوئه صفر

به جام‌جهانی امیدوار شدیم

آرمانامروز/ تيم ملي فوتبال ايران در اولين ديدار بعد از روي کار آمدن کارلوس کيورش با رويارويي با اروگوئهاي رفت که به عنوان نماينده فوتبال آمريکاي جنوبي يکي از مدعيان قهرماني جامجهاني 2022 قطر است. بازيکنان ايران از همان دقايق ابتدايي عملکردي با صلابت نشان دادند و 45 دقيقه اول برابر لوئيسسوارز و همبازيهايش نمايشي مطمئن داشتند. کيروش از اواسط نيمه دوم با مهديطارمي و کريمانصاري فرد چهره تيمش را هجوميتر کرد و در نهايت پا همکاري سامان قدوس و پاس انصاريفرد، مهدي طارمي با ضربهاي دقيق دروازه سرخيو روشه را باز کرد. بازيکنان ايران هم مقاومت جانانهاي داشتند تا در پايان نتيجه يکبرصفر روي اسکربود ورزشگاه به نفع ايران ثبت وشد تا ما با اميدواري به استقبال جامجهاني 2022 برويم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه