تغییر شرایط دریافت مالیات از حساب‌های بانکی

وزيراقتصاد درباره اقدام دولت در حوزه تفکيک حسابهاي شخصي و تجاري با انتقاد از کم دقتي در خبررساني در اين مورد گفت: امسال هيچ حکم قانوني ناظر بر تعيين سقف و تعداد گردش نداشتهايم و بناي دولت در حوزه تفکيک حسابهاي شخصي و تجاري تکيه بر خود اظهاري است. خاندوزي همچنين در مورد اقدام دولت در حوزه تفکيک حسابهاي شخصي و تجاري گفت: از نحوه خبرسازي و انتشار اخبار مربوط به اين اقدام بسيار تعجب کردم به اين معنا که مسئله حسابها متعلق به قانون بودجه سال 1400 بود و در همان جا مصوب شده و خاتمه پيدا کرده بود و ما در سال 1401 هيچ حکم قانوني ناظر بر اينکه سقف و تعداد گردش را بخواهيم مصوب کنيم وجود نداشت و آنچه منتشر شد کم دقتي در خبررساني بود. بناي دولت در حوزه تفکيک حسابهاي شخصي و تجاري، تکيه بر خود اظهاري افراد و قبول آن از سوي دولت است. اطلاع رساني دقيق تر را دوستان شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي اعلام خواهند کرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه