ديپلماسي با ايران بهترين راه است

در حالي که مقامات کشورمان همواره تاکيد داشته و دارند که سلاح هستهاي در دکترين دفاعي ما قرار ندارد، هماهنگکننده ارتباطات شوراي امنيت ملي آمريکا اظهار کرد که به ايران اجازه دسترسي به سلاح هستهاي را نخواهد داد!

جان کربي، هماهنگکننده ارتباطات شوراي امنيت ملي آمريکا روز پنجشنبه در گفتوگويي با خبرنگار فاکسنيوز با تاکيد بر اينکه دولت بايدن هرگز به ايران اجازه دستيابي به سلاح هستهاي نميدهد، عنوان کرد به باور رئيس جمهوري ايالات متحده حل مشکلات خاورميانه با هستهاي شدن ايران آسانتر نميشود و «ديپلماسي» هنوز بهترين راه جلوگيري از آن است.

وي در ارتباط با مذاکرات احياي برجام گفت بعيد است در آيندهاي نزديک اين اتفاق رخ بدهد. کربي در بخش ديگري از صحبت هاي خود عنوان کرد: همانطور که جو بايدن پيشتر گفته تمام گزينهها روي ميز هستند. اظهارات اين مقام آمريکايي همچنين اظهار کرد: آمريکا آماده است تا به برجام بازگردد، اما تنها در صورتي که ايران به تعهداتش پايبند باشد. به ايران اجازه نخواهيم داد به سلاح هستهاي دست يابد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه