«علی عسگری» سرپرست بانک مسکن شد

آرمان امروز: مدیرعامل پیشین بانک مسکن بازنشسته و «علی عسگری» سرپرست بانک مسکن شد. با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با بازنشستگی محمود شایان پس از ۳۵سال خدمت ، علی عسگری به عنوان سرپرست بانک مسکن منصوب شد.در حکم وزیر اقتصاد، از عسگری خواسته شده تا عملکرد بانک مسکن را در طرح نهضت ملی مسکن و اهداف دولت مردمی بهبود بخشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه