صادرات محصولات جالیزی دیگر صرفه ندارد

آرمان امروز: با تشدید چالش خشکسالی که در برخی از حوزه ها به کاهش تلید محصلات کشاورزی منجر شده متولیان این بخش روش های مختلفی را برای کنترل مصرف اب ارائه کرده اند . در این راستا رعایت الگوی کشت به ویژهه در محصولات اب بر و کاهش صادرات این محصولا از برنامه هایی بوده که علاوه بر مسئولان کارشناسان نیز نسبت به ان انتقاد داشته اند حال به نظر میرسد وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق این رویکرد از ابزار تعرفه برای کنترل و جلوگیری از کاهش تولید و صادرات استفاده کرده . موضوعی که به گفته معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی تعرفه ای محصولات جالیزی تا 100 درصد افزایش خواهد یافت تا این محصولات از هیچگونه جذابیت و قدرت رقابت در بازار جهانی برخوردار نباشند. قربانی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به این موضوع که تا پایان شهریور باید تعرفههای صادراتی محصولات کشاورزی اعلام میشد، گفت: در قانون هیچ اشارهای به اعلام تعرفههای صادراتی در اول مهر ماه نشده است اما تعرفههای صادراتی محصولات آب بر نهایتاَ تا دو هفته دیگر اعلام میشود. قربانی درباره میزان افزایش تعرفههای صادراتی محصولات آب بر هم گفت: حداقل ۱۰۰ درصد افزایش تعرفهای خواهیم داشت. قربانی افزود: ۲ محدودیت در رابطه با تعرفه وجود دارد. محدودیت در وضع ابعاد فیزیکی و دیگری در مراودات بین المللی. در رابطه با برخی کشورها باید تعرفه خود را متناسب با تعرفه آنها تنظیم کنیم. وی در ادامه تصریح کرد: برای کشورهای اوراسیا که مشغول مذاکره هستیم، تعرفه متفاوتی داریم یعنی محصولاتی که آنها به کشور ما وارد میکنند ما نیز موظفیم محصولاتی به آنها با تعرفی دیگر صادر کنیم. معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در رابطه با سایر کشورها، محصولاتی که در گلخانه تولید میشود عوارض کمتری در نظر گرفته میشود. یعنی تعرفه ۱۰۰ درصد موضوعیت ندارد، چون آب کمتری مصرف میشود. ولی در محصولات مزرعهای که آب بر هستند، طبق سیاست کلی حداقل ۱۰۰ تعرفه صادرات در نظر گرفته میشود. محمد قربانی گفت: الان الگوی کشت و سیاست های پشتیبان ما آماده است در ارتباط با یک مورد که بحث آب است باید با وزارت نیرو به تفاهم کامل برسیم و بلافاصله پس از اعلام الگوی کشت بحث عوارض محصولات آب بر مثل هندوانه، خربزه، پیاز و سیب زمینی را اعلام می شود. همچنین هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی نیز در این رابطه می گوید: درخصوص تولید محصولات جالیزی باید درخصوص صادراتش تعرفه اش به قدری باشیم که هیچ گونه جذابیت و قدرت رقابت در بازارهای جهانی را نداشته باشیم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه