پدر علم ژنتیک ایران در گفت‌وگو با ایسکانیوز مطرح کرد؛

ویروس کرونا دوباره جان می‌گیرد!

پروفسور فرهود پدر علم ژنتيک ايران درخصوص جهشهاي متعدد ويروس کرونا توضيح داد.

پروفسور داريوش فرهود، پدر علم ژنتيک ايران در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي ايسکانيوز درخصوص جهشهاي متعدد ويروس کرونا و در پاسخ به اين سوال که آيا ممکن است ويروس مجددا قدرت بگيرد، توضيح داد: ذات ويروس اين است که جهشهاي مختلف داشته باشد اما همان روزهاي اول هم من ميگفتم که مراقب باشيد که حتما از هندوستان جهشهاي جديد به وجود خواهد آمد زيرا در هند قوميتهاي مختلف در آب و هواي متفاوت از هم زندگي ميکنند و اکوسيستمهاي متنوعي دارد و آفريقا هم همين طور است و قابل پيش بيني بود که جهشهايي از آن کشورها منتشر شود. جهشها هميشه به نفع ويروس نيستند و گاهي در باعث ميشوند که ويروس ضعيفتر شده و از بين برود يک مثال خيلي بزرگ ايدز است، اين ويروس در ابتدا قربانيان بسياري گرفت اما بعد در خودش فروکش کرد.

او اضافه کرد: تا بشر وجود دارد، بزرگترين دشمن آن ويروس است. ويروسي که موجود زندهاي نيست که اگر بود با آنتي بيوتيک از بين ميرفت بلکه فقط يک دي ان اي دارد و با همين بزرگترين دشمن انسان است. در مقالهاي عنوان شده بود که احتمالا کرونا در يک نسل باقي بماند يا ممکن است که در خود فروکش کند. پروفسور فرهود درباره ظرفيت آزمايشگاهها و مراکز تحقيقاتي ايران در مقابله با ويروسها گفت: در ايران آزمايشگاهها مراکز خوبي وجود دارند و باعث افتخار است که وقتي کشورهاي عرب اطراف ايران صحرا بودند، ايران تنها کشوري بود که از صد سال پيش بخش ويروس شناسي داشت و ما واکسن توليد ميکرديم. ابتدا انستيتو پاستور و بعد رازي ساخته شدند. زماني که ايران واکسن ميساخت چين پيشرفت نکرده بود، من چين 50 سال قبل را ديده بودم که انگار چند قرن قبل زندگي ميکردند. ايرانيها مردم بسيار باهوشي هستند اما متاسفانه به جاي سرمايه گذاري در جاي مناسب در حوزه ديگري سرمايهگذاري ميکنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه