گشت ارشاد اهداف را محقق نکرده است

سیدمهدی حجتی

بعد از پیروزی انقلاب، گشت ارشاد در قالبهای مختلفی در کشور فعال بوده است اما آنچه که امروز تحت عنوان گشت ارشاد در معابر عمومی دیده میشود، برنامه اجرایی نیروی انتظامی در اجرای «طرح ارتقای امنیت اجتماعی” است که در راستای مصوبات مرداد ماه و دی ماه سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شده است که تا به امروز تجربه موفقی نبوده و عملاً اهداف مربوط در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز محقق نکرده است.

در ۱۲ از بند یکم اصول و مبانی و روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف در تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب تصریح شده است که اقدامات اجرایی در این حوزه باید بیشتر مبتنی بر جنبههای مثبت بوده و شیوه و طرز بیانی دوستانه و مؤدبانه به کار گرفته شود و واکنش نسبت به عدم رعایت عفاف و بیحجابی باید تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهای خشن و اهانت آمیز خودداری شود در حالی که در موارد متعددی که ویدیوی آن در شبکههای اجتماعی منتشر شده است، گاهی اعمال این ضوابط را در عملکرد گشتهای ارشاد نمیبینیم و به همین دلیل است که میگوییم این گشت اهداف مربوط در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز محقق نکرده و در موادی مصداق بارز دفع فساد به افسد است که مثلا مأمور مرد نیروی انتظامی به عنوان نامحرم، بانویی را در بغل گرفته و در خودرو گشت ارشاد مستقر میکند که در چنین مواردی اگر عدم رعایت حجاب مصداق فساد باشد، در آغوش گرفتن زن نامحرم به لحاط مقررات شرعی قطعاً نسبت به کمحجابی مصداق افسد و فساد بزرگتر است. در کنار نحوه عملکرد گشتهای ارشاد، در مقطعی نیز در سال ۱۳۹۸ شمارهای برای پیامک وقوع کشف حجاب به شهروندان اعلام شد تا مردم، شماره پلاک ماشین یا موتور و حدود منطقهای را که عدم رعایت حجاب شرعی در آن اتفاق افتاده به پلیس گزارش کنند که طبعاً اقدام نادرستی بود زیرا در مواردی ممکن بود کسی که با دیگری عناد یا دشمنی دارد، با گزارش خلاف واقع به پلیس، دیگری را در مظان اتهام قرار دهد و از طرفی، اصولاً نمیتوان مردم را به عنوان افراد عادی که هر کدام در خصوص حجاب، سلیقه و نظر مختص به خویش را دارند، صالح به تشخیص بیحجابی یا عدم رعایت حجاب شرعی دانست و طبعاً چنین اقداماتی نه تنها نتیجه مثبتی در پی ندارد بلکه مردم را نسبت به یکدیگر بدبین و حاصلی جز مقاومت در قبال اجرای قانون توسط شهروندان ندارد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه