هیچ توافقی پیش از ماه نوامبر منعقد نمی‌شود

استاد دانشگاه جورج میسون با بیان اینکه هیچگونه توافقی پیش از ماه نوامبر (آذر) صورت نخواهد گرفت، گفت: گذر زمان، جذابیت برجام را برای هر دو طرف (مردم و تصمیمگیرندگان) به شدت کاهش داده است. «ادوارد رودز»، استاد امور بینالملل دانشگاه جورج میسون، در گفتوگو با ایلنا، در رابطه با این نکته که ایران اعلام کرده که برای جلوگیری از عدم تکرار اتفاق سال ۲۰۱۸ آمریکا باید تضمینی برای خروج طرفها از این توافق ارائه کند، گفت: هیچیک از طرفها نمیتوانند تضمین قابلپذیرشی بدهند که در صورت تغییر شرایط در آینده به مفاد توافقنامه پایبند خواهند ماند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه