حسین کنعانی مقدم در گفت و گو با «آرمان امروز»:

خیلی از سیاسیون سواد حکمرانی ندارند

آرمان امروز: سياست ورزي فعاليتي مهم و تاثيرگذار  در جامعه امروز  است. به همين دليل سياست مداراني که فعاليت در عرصه سياسي را انتخاب مي کنند، بايد از شاخصه هايي برخودار باشند تا بتوانند حضوري مثبت در عرصه داشته باشند. با اين توضيح که «فن بيان» يکي از مهمترين الزام  هاي يک رجل سياسي است. در واقع سياسيون به هنگام اظهارنظر بايد قيد زمان، مکان، شرايط و البته ميزان تاثيرگذاري اظهارنظرشان را بسنجند تا با اشتباهي دانسته يا نادانسته هزينه سازي نکنند.

«براي دولت مثل آب خوردن بود که از همان روزهاي اول اجازه دهد تا نيروي انتظامي از گلولههاي جنگي استفاده کند»، «ما مرجعيت و رئيس جمهوري را کنار گذاشتيم؛ اينها که فوتباليست اند» اين دو اظهارنظر را سخنگوي دولت و يکي از نماينده هاي مجلس مطرح کرده اند. آنهم در شرايطي که کشور از حدود 2 ماه پيش فضايي مملو از تنش را تجربه مي کند، تا اين سئوال مطرح شود که آيا اين 2 مقام سياسي نمي دانند اينطور حرف زدن به مثابه هيزم در آتش انداختن است؟

حسين کنعاني مقدم، فعال سياسي اصولگرا در گفت و گو با «آرمان امروز» با گفتن اينکه «خيلي از حکمرانان ما سواد حکمراني ندارند» اظهار داشت: واقعا جاي تاسف و تاثر است، خيلي از چهره هايي که در دولت و مجلس هستند، حتي با ادبيات ابتدايي سياست و سياست ورزي آشنايي ندارند. بايد بررسي کنيم و بدانيم کجاي کارمان اشتباه بود که آدم هايي به قواي مهم راه پيدا کرده اند که هيچ، تاکيد مي کنم هيچ درکي از سياست و حتي شرايط روزهاي بحراني ندارند و به همين دليل چشم شان را مي بندند و زبان شان را مي چرخانند. دبير کل حزب سبز در ادامه گفت: شايد من مثلا معلم خوبي باشم و زبان رسانه را بلد نباشيم و شما که روزنامه نگاريد، زبان رسانه رام مي دانيد و شايد نتوانيد وارد مباحث علمي شويد که اين به خودي خود اصلا اشکالي ندارد. مشکل جايي خودنمايي مي کند که افراد به جاها و حوزه هايي ورود مي کنند که در آن هيچ تخصص و تبحري ندارند. سئوال من از آقاي بهادري جهرمي اين است، آيا واقعا نمي دانند اينکه مي گويد، دولت مي توانست اجازه تير بدهد و نداد، چقدر در فضاي پر از التهاب اين روزها مي تواند خطرناک باشد؟

او افزود: بايد به آن آقايي که نماينده مجلس شده است، بگوييم شما که از کنار زدن مرجعيت حرف مي زنيد، نمي دانيد اصل اين عمل چقدر بد است؟ نمي دانيد اين کار چه تبعاتي داشت و چقدر ضرر زد و در صورت تکرار چه خسارت هايي خواهد داشت؟ جالب است، ايشان در روزهايي که رئيس جمهور کشور آذربايجان مشغول سم پاشي است، با يادآوري مساله اي که براي آيت الله شريعت مداري پيش آمد، بخش زيادي از مردم که آذري زبان است را ناراحت و حتي مي تواند تحريک کند؟ اين چه رفتاري است که «حذف مرجعيت» را نشانه اي مي داند که مي توانند فوتباليست ها را هم حذف کنند! سئوال من اين است، با حذف کردن فوتباليست ها مي خواهند به چه چيزي برسند و به کجا برسند؟ واقعا نمي دانند، در فضاي فعلي کشور نبايد به چيزي جز آرام کردن مردم فکر کنيم؟

حسين کنعاني مقدم در پايان گفت: اگر مشکلات مان روز به روز بيشتر مي شود، اگر مردم روز به روز گرفتاري هاي بيشتري را متحمل مي شوند، اگر جامعه اميدي به اصلاح ندارد، اگر فاصله مردم با مسئولان بيشتر و بيشتر مي شود و ... دليلي جز اين ندارد که ساختار تصميم گيري و اجرايي کشور به دست عده اي افتاده است که کمترين شناختي از مملکت داري ندارند و با هر اظهارنظرشان و هر تصميمي که مي گيرند، کشور را به سمت بحران هاي بيشتري مي برند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه