بررسی «آرمان امروز» از دلایل کاهش تولید چای

ویلاها ازکشتزارهای چای بیرون زد

آرمان امروز: رشد قيمت زمين به عنوان يک دارايي سرمايه اي در سال هاي اخير روند فزايندهاي داشته و زمينهاي کشاورزي را نيز بي نصيب نگذاشته است. در اين ميان آن بخش از زمين هاي کشاورزي  خصوصا در شمال کشور  که  قابليت ويلاسازي در آنها وجود دارد با افزايش قيمت فوق العاده اي روبرو شده و توجيه اقتصادي کشت و کار در اين زمين ها از بين رفته است. اين معضلي است که نمي توان تنها با دستورالعمل ها و برخوردهاي سلبي آن را حل کرد و لازم است دولت علاوه بر شدت بخشيدن به نظارت و جلوگيري از تغيير کاربري هاي غيرمجاز، در مورد توجيه پذير کردن کشت و کار در زمين هاي شمال فکري اساسي بينديشد.

در تازه ترين تحول اين حوزه، گزارش هايي که از وضعيت زمين هاي زير کشت چاي منتشر مي شود حاکيست سطح زير کشت چاي که در سال هاي گذشته با افزايش قيمت اين محصول در حال ترميم و افزايش بود دوباره وارد روند نزولي شده است. مسئولان کسب وکارهاي مرتبط با چاي مي گويند کاهش سطح زير کشت چاي خود را در کاهش حجم توليد برگ سبز چاي نشان داده و اين کاهش موجب نگراني است.
در سال هاي گذشته از امکان احياي باغات و کشتزارهاي چاي سخن گفته مي شد اما اکنون که قيمت زمين هاي قابل تبديل به ويلا، هر چند ويلاهاي غيرمجاز، افزايش يافته هر جا کشتزار چايي رو به خشکي مي رود، تلاش چنداني براي احياي آن صورت نمي گيرد و شايد آنچه در ذهن برخي چايکاران در اين شرايط شکل بگيرد اين باشد که چرا نبايد زميني را که قيمت آن سر به فلک کشيده را به ويلاسازان بفروشند و همچنان کشت وکار پرزحمت چاي را ادامه دهند.

کاهش 17 هزار تني خريد برگ سبز چاي

محمد صادق حسني، مدير اجرايي سنديکاي کارخانههاي چاي شمال کشور از کاهش توليد چاي در سالجاري خبر داد و گفت: در سال قبل بيش از 135 هزار تن برگ سبز چاي از کشاورزان خريداري شد اما، امسال به دليل شرايط نامساعد آب و هوايي، با حدود 17 هزار تن کاهش، ميزان خريد برگ سبز چاي از کشاورزان به 116 هزار تن کاهش يافته است. وي ادامه داد: ميزان توليد چاي خشک نيز به همين نسبت کاهش داشته است و در مجموع از 31 هزار 150 تن در سال گذشته به 26 هزار و 750 تن در سالجاري رسيده است.  صادق حسني ميزان پرداخت مطالبات چايکاران را 90 درصد از مجموع مطالبات عنوان کرد و افزود: وضعيت پرداخت مطالبات چايکاران در سالجاري بسيار خوب بوده است و کارخانجات چاي در بسياري از موارد مطالبات چايکاران را زودتر از زمان مقرر پرداخت کردند.

خريد چاي بالاتر از نرخ مصوب براي جلوگيري از فروش زمين ها

وي اظهار کرد: در مواردي نيز کارخانجات با هدف حفظ توليد، اقدام به خريد برگ سبز چاي بيشتر از نرخ مصوب کردند. صادق حسني اين اقدام کارخانجات را با توجه به گران شدن زمينهاي شمال کشور و احتمال فروش زمين ها براي ويلاسازي عنوان کرد، چرا که  نرخ خريد چاي با نرخ تورم تناسب ندارد.

به گفته وي؛ به رغم تلاش فعالان توليد و بازار چاي براي حفظ اين محصول، اتفاق شومي در تجارت چاي در حال رخ دادن است که نتايج آن بسيار نگران کننده است.

صادق حسني توضيح داد: امسال نسبت به سال گذشته صادرات سهم بيشتري از توليد داشته و همزمان واردات نيز رشد کرده است.

وي تصريح کرد: با وجود کاهش توليد در سالجاري، در 7 ماه گذشته 27 هزار و 600 تن صادرات چاي داشتهايم در حالي که، در سال گذشته در همين بازه زماني با توليد بيشتر ميزان صادرات 14 هزار و 580 تن بوده است.

صادق حسني با تأکيد بر اينکه بررسي درصد صادرات از ميزان توليد نتايج نگرانکننده به دست ميدهد، افزود: با روند کنوني صادرات به زودي عدد صادرات از ميزان توليد عبور خواهد کرد و چيزي براي عرضه در بازار داخلي نمي ماند.

امارات و ترکيه از ايران چاي مي خرند و به ايران چاي مي فروشند!

وي همچنين ميزان واردات را حدود 54 هزارتن عنوان کرد که، نسبت به مدت مشابه سال قبل که 34 هزار تن بوده است، افزايش 40 درصدي را نشان ميدهد.

صادق حسني اظهار کرد: اين در حالي است که هم اکنون، هر کيلوگرم چاي از کشور به طور متوسط به قيمت 1 دلار صادر و با قيمت 5 دلار وارد ميشود.

صادق حسني معتقد است؛ با اين اوصاف در صادرات و واردات چاي کشور اتفاقاتي در حال رخ دادن است که بايد به شدت نگران آن بود. وي با بيان اينکه صادرات چاي به کشورهاي مانند امارات و ترکيه انجام ميشود، گفت: هر دوي اين کشورها همراه با واردات از ما، صادرات نيز به کشور ما دارند.

صادق حسني اين سؤال را مطرح کرد که، چگونه ميتوان به کشوري مانند امارات که توليد چاي ندارد هم واردت و هم صادرات چاي داشت؟.

صادق حسني ميزان صادرت چاي به امارات را 11 هزار و 450 تن و واردات از اين کشور را 4 هزار و 723 تن اعلام کرد و افزود: نرخ صادرات هر کيلوگرم چاي به اين کشور 1 دلار و 42 سنت و واردات 4 دلار 61 سنت است.

وي اضافه کرد: ميزان صادرات چاي به کشور ترکيه نيز يک هزار 676 تن با ميانگين قيمت يک دلار 38 سنت و ميزان واردت 2 هزار و 179 تن با نرخ 5 دلار 24 سنت است.

مدير اجرايي سنديکاي کارخانههاي چاي شمال کشور از دستگاههاي متولي و نظارتي خواست، هر چه سريعتر، قبل از آنکه دير شود، به اين موضوع ورود کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه