بنزین پتروشیمی‌ بردن مسئله به گوشه میدان

آرمان امروز: با افزایش مصرف بنزین و مشکلاتی که درباره واردات این فرآورده استراتژیک وجود دارد استفاده از پتروشیمی ها برای تولید بنزین که اصطلاحا به بنزین پتروشیمی نام گرفته به یکی از گزینه های دولت مبدل شده است موضوعی که به واسطه کیفیت نه چندان مناسب این نوع بنزین بازهم چالش تشدید الودگی هوا در استانه فصل سرما را رقم زده است . در این رابطه کارشناسان معتقدند استفاده از بنزین پتروشیمیها به معنای بردن راه حل مسئله به گوشه میدان است. هدایتالله خادمی نماینده سابق مجلس درباره افزایش مصرف بنزین و احتمال استفاده از پتروشیمیها برای تولید بنزین اظهار داشت: ظرف چند سال گذشته به جای توسعه و ساخت پالایشگاه جدید و تبدیل نفت خام به فرآورده باارزش، اصرار بر خامفروشی و یا واردات فراورده داشتهایم. در حالی که باید نفت را تبدیل به فرآوردههای باارزش کرده و خود بنزین را صادر میکردیم، نه اینکه به جایی برسیم که بنزین را وارد و یا به پتروشیمیها متوسل شویم. وی افزود: آخرین پالایشگاهی که ساختیم هم ستاره خلیجفارس بود که آن زمان هم میزان مصرف با میزان تولید برابر شد، همان زمان باید تلاش میکردیم این سیکل ادامه داشته باشد، یعنی پالایشگاههای بیشتری بسازیم. چون مصرف در هر کشوری که در مسیر توسعه قرار دارد روند افزایشی دارد اما ما سادهترین راه را انتخاب کردیم، یعنی نفت را خام بفروشیم و با چند برابر قیمت بنزین وارد کنیم، این سیکل معیوب و کلافی سردرگم است که از دهههای گذشته گرفتار آن هستیم. این نماینده سابق مجلس در ادامه گفت: اکنون مطرح است که نفت و گاز روسیه را سواپ کنیم و این یعنی اینکه که دست روی دست بگذاریم و میادین مشترک را توسعه ندهیم و اجازه دهیم کشورهای همسایه برداشت داشته باشند ما هم اگر نیاز پیدا کردیم از روسیه و یا حتی قطر وارد کنیم، اگر در حوزه سوخت هم مشکل داریم وارد کنیم و یا مثل اواخر دهه ۸۰ به خاطر نبود سوخت که از پتروشیمی استفاده کردند؛ اکنون دوباره این کار را انجام دهیم، اینها چرخه باطلی است که دوباره ما را در ورطه آلایندگی میاندازد وگرنه پتروشیمی باید محصولات باارزش خود را تولید کند و ما باید پالایشگاه میساختیم. اگرچه پتروشیمیها هم گاز ارزان را دریافت و تبدیل به متان کرده و ارزان صادر میکنند، یعنی به جای اینکه گاز را تبدیل به فروآرده باارزش تنی مثلا ۵ هزار دلار بفروشند، متان را ۴۰۰ دلار میفروشند، این عملکرد طی ۳۰ سال است که همچنان ادامه دارد. وی بیان داشت: جزء برنامههای بالادستی این بود که پالایشگاهسازی کنیم، اما فقط زمان وزارت آقازاده دو پالایشگاه ساخته شد و بعد از آن تا زمان احداث ستاره خلیجفارس این برنامهها متوقف شد. وقتی انگیزه و پاسخگویی نباشد و منافع ملی را در نظر نگیریم، سادهترین راه را انتخاب میکنیم، پالایشگاهسازی سخت و زمانبر است، ما به جای اینکه پالایشگاه بسازیم و اشتغال ایجاد کرده و محصولات دیگر تولید کنیم، میگوییم یا بنزین را وارد کنیم و یا به پتروشیمیها بگوییم روند اصلی تولید را متوقف کرده و محصولی تولید کنند که در خودورها بسوزد. خادمی تاکید کرد: من اعتقاد دارم کشوی که تا به این حد منابع خام در اختیار دارد باید پالایشگاهسازی کند نه اینکه نفتخام را به کشوری بدهیم که این منابع را ندارد، آنها پالایشگاه بسازند و اشتغال برای خودشان ایجاد کنند. حتی پالایشگاه فراسرزمینی هم جای سوال دارد چرا ما باید در دیگر کشورها ایجاد اشتغال کنیم؟ ضمن اینکه سابقه تجربه بدی هم در این زمینه داریم، سهم بالایی از پالایشگاه مدرس هندوستان متعلق به ایران بوده است و امروز خبر نداریم که چه اتفاقی افتاده است قرار بود این پالایشگاه نفتخام ایران را دریافت کند اما اکنون شاهدیم که هند بیشترین واردات نفت را نیز از روسیه دارد و ظاهرا فقط ۱۰۰ هزار بشکه از ما میخرد. وی خاطرنشان کرد: ما وقتی کار استاندارد نمیکنیم ممکن است هر کار اشتباهی را از جمله واردات و یا استفاده از بنزین پتروشیمیها مرتکب شویم و این به معنای بردن راه حل مسئله به گوشه میدان است، اگر بنزین را وارد کنیم یعنی به منافع ملی صدمه وارد میکنیم و هدررفت منابع و ایجاد اشتغال برای کشور خارجی را تشدید میکنیم و اگر هم از بنزین پتروشیمی استفاده کنیم، هوا و محیط زیست را آلودهتر کردهایم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه