مشکلات زنان تنهای طبقه متوسط

زندگي امروزي، در شهرهاي بزرگ براي زنان اشکال متفاوتي پيدا کرده است؛ اما براي زناني که به هر دليلي تصميم مي گيرند تنها زندگي کنند، شرايط سخت تر هم مي شود. با همه اينها، تصوير زن خودسرپرست ، در ذهن عامه مردم، شبيه همان زني است که در مناطق جنوب شهر زندگي مي کند و احتمالا تحت پوشش نهادهاي حمايتي هم هست؛ اما زني که از نظر مالي مستقل است، شغل مناسب دارد و دغدغه تامين مسکن ندارد، چطور؟ آيا اساسا چنين زني، مورد آسيب هم قرار مي گيرد؟ ماجرا با زندگي يک زن شروع مي شود. کسي که سالهاست از همسرش جدا شده و «تنها» در نقطه مطلوبي از پايتخت زندگي مي کند. او به رکنا مي گويد: «سعي کردم هميشه قوي، مبادي آداب و آزاد باشم.» بهرغم اينکه اين زن، تلاش کرده تا روي پاي خودش بايستد و به همه ثابت کند که «زن» بودنش؛ مانعي براي «مستقل» بودنش نيست؛ اما مي گويد که جامعه همچنان با چنين فردي کنار نمي آيد و مي افزايد: «من جنگيده ام تا ثابت کنم که مي توانم. از درخواست هاي دوستي عجيب و غريب گرفته تا حرف هايي که پشت سرم زده مي شود. از همه اين سختي ها گذشتم تا توانستم ثابت کنم من کسي هستم که تصميم دارم اينگونه زندگي کنم و تلاش مي کنم علي رغم اينکه سبک زندگي ام با آنچه جامعه مي پسندد متفاوت است؛ اطرافيانم مرا دوست بدارند و از من راضي باشند.»

سوالي که پيش مي آيد اين است که زني که در طبقه متوسط يا مرفه جامعه، به تنهايي زندگي مي کند، دچار چه آسيب هايي مي شود؟ اصلا ممکن است آسيبي، متوجه چنين زني باشد؟ در اين راستا، شهلا کاظمي پور ، جامعه شناس و جمعيت شناس در گفت و گو با رکنا در پاسخ به اين سوال مي گويد: زنان تک زيست ( زنان مجرد ي که ازدواج نکرده اند)، زنان تک سرپرست و زنان سرپرست خانوار ، مورد بحث ما است. در وهله اول، تامين نيازهاي فرزندان در اين شرايط اقتصادي، بسيار دشوار است؛ حتي اگر فرد، درآمد هم داشته باشد؛ بنابراين بخش قابل توجهي از حقوق ماهيانه، براي اين مهم اختصاص مي يابد. وي در ادامه با اشاره به اينکه اين بچه ها ممکن است با مشکلات عاطفي، رواني و اجتماعي رو به رو شوند، مي افزايد: همچنين براي زنان مطلقه، اگر بخواهند مجددا ازدواج کنند، جامعه آنها را تاييد نمي کند و يا حتي ممکن است خانواده يا فرزندان نيز مقابلشان بايستند. اين زنان اگر تمايل به ازدواج داشته باشند و فشارهايي در زندگي به آنها وارد مي شود.

برخي مردان، زنان مجرد را سهل الوصول تصور مي کنند !

کاظمي پور تاکيد مي کند: رويکردي جامعه در مقابل اين دسته از زنان، گاها منفي است و اين نگاه منفي، بيشتر از جانب مردان به زنان مي رسد؛ چراکه اين زنان را سهل الوصول تصور مي کنند و اين مهم، حضورشان را در صحنه هاي اجتماعي و اقتصادي با مانع رو به رو مي کند. اين جمعيت شناس در ادامه مي گويد: سرخوردگي هاي اجتماعي، براي اين دسته از زنان و تنها زيستن در سنين بالا، آنها را دچار سختي هايي مي کند. چه بسا اين زنان دوست داشتند همسر يا فرزند داشته باشند و در محيط هاي کاري ديده شده که آستانه تحملشان پايين است و اينها نشات مي گيرد از سرخوردگي ها و دلواپسي هايي که در زندگي دارند.

تنها زيستن زنان، آسيب نيست

او در پايان مي گويد: اين نوع زندگي کردن زنان، قطعا آسيب اجتماعي نيست؛ چه بسا اجتماع آسيب رسان به اين دسته از افراد است؛ در صورتي که در کشورهاي غربي، اين موضوع اصلا مسئله اي نيست.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه