قیمت سطل آشغال‌ ۷ میلیون تومان است

شهردار تهران، در پاسخ به این سوال که در ناآرامیهای اخیر چه مقدار به اموال عمومی و شهرداری آسیب وارد شده است، گفت: بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان آسیب وارد شده است. علیرضا زاکانی  در پاسخ به این سوال که نرخ سطل اشغال چقدر است چون در این مورد حواشی ایجاد شده بود، گفت:  قیمت سطل آشغال ۷ میلیون تومان است. دقیقش همین است نه ۵ میلیون نه ۱۵ میلیون. شهردار تهران در خصوص اینکه کسری بودجه شهرداری در حال حاضر چقدر است، گفت: ما کسری بودجه نداریم. سال گذشته به لطف الهی ۹۹ درصد بودجه ما محقق شد که نسبت به سالهای گذشته بینظیر بود. امسال هم کسری بودجه نداریم نهایت رعایت برای مردم عزیز را هم انجام میدهیم که خود این موضوع برای ما گشایشهایی به همراه خواهد داشت. روز گذشته برای ساخت و ساز ۱۵۰ هزار واحد در تهران تفاهمی ایجاد شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه